Image
LIFTBEHEER EN LIFTMANAGEMENT

Liftbeheer en Liftmanagement

INTRODUCTIE

Om liften efficiënt te beheren en kosten te minimaliseren is specialistische technische kennis over de werking van liften een belangrijke voorwaarde. Steeds meer eigenaren en exploitanten van gebouwen kiezen er daarom voor om het beheer van hun liften uit te besteden. Zij ervaren dat de exploitatiekosten van hun liften daardoor zeker niet hoger hoeven te zijn dan bij uitvoering in eigen beheer.

Bureau Veritas kan het liftbeheer en liftmanagement volledig uit handen nemen van een organisatie, maar biedt ook afzonderlijke diensten aan, zoals liftinspecties, oplossen van storingen, second opinions, conditiemetingen volgens NEN 2767, beleiding van onderhoudsprojecten, opleveringen en nieuwbouwbegeleiding. Hiervoor zetten wij onze experts op het gebied van liftbeheer en liftmanagement in.

INTEGRAAL LIFTBEHEER

Eén druk op de knop moet voldoende zijn om liftgebruikers op elk moment probleemloos, snel en veilig naar de gewenste verdieping te brengen, ongeacht de plaats, het tijdstip of de frequentie. Dit is de kern van onze visie over integraal liftbeheer. Onze aanpak begint bij het vaststellen van de eisen en doelstellingen die u voor ogen heeft met de exploitatie van uw liften. Op basis hiervan formuleren we samen met u de gewenste prestatie. We bepalen de huidige conditie van uw liften en richten referentiekaders in voor preventief en correctief onderhoud en een daarbij passende beoordelingsmethodiek.

RESULTATEN

Onze dienstverlening levert u:

 • Concrete handvatten voor uw meerjaren begroting:
 • Inzicht in kostenontwikkeling- en spreiding
 • Lagere onderhouds- en exploitatiekosten
 • Terugdringing van onverwachte kosten
 • Hogere beschikbaarheid: minder storingen en stilstand van liften
 • Ontzorging met betrekking tot derde partijen
 • Betere risicobeheersing en verhoogde veiligheid
 • Concreet inzicht in conditiestatus
 • Benchmarking (optioneel)

WERKWIJZE

Vanuit onze expertise en ervaring hebben wij rondom liftbeheer een efficiënte en klantgerichte methodiek voor liftbeheer ontwikkeld. Wij gaan hierbij volgens een vast patroon te werk. Op basis van de doelstellingen die u voor ogen heeft en waarin uw eisen en wensen zijn opgenomen, werken wij toe naar een Prestatie Onderhoudsbestek (POB). In dit POB zijn de resultaten van een conditiemeting verwerkt die het raamwerk vormen van een meerjarenplan voor preventief- en correctief onderhoud.

In dit meerjarenplan kunnen onder meer de volgende aspecten rond liftbeheer terugkomen:

 • Vaststelling en aanvraag planmatig onderhoud
 • Beoordeling van en onderhandeling bij offertetrajecten
 • Controle op en beoordeling van uitgevoerd onderhoud
 • Controle op facturatie
 • Assistentie en/of begeleiding bij calamiteiten
 • Uitvoering jaarlijkse inspectie of hernieuwde conditiebepaling
 • Periodiek overleg met onderhoudsinstallateur(s)

BUREAU VERITAS RISKCONTROL

De aanpak van Bureau Veritas Riskcontrol kenmerkt zich door de inzet van speciale teams van deskundige specialisten. Wij beschikken in zowel binnen- als buitenland over een ruime mate van expertise en praktijkervaring die we op flexibele wijze inzetten en volledig afstemmen op de behoefte van uw organisatie.

Voor aanvullende informatie over onze dienstverlening en de toepassingsmogelijkheden kunt u ons bellen op +31 88 450 55 00.