ISO 14001 Milieumanagement systeem

ISO 14001 Milieumanagement systeem

De ISO 14001 is een internationale norm voor milieu-managementsystemen. Op het gebied van milieu is het de meest toegepaste norm. Met de implementatie van ISO 14001 wordt het milieubeleid in de gehele organisatie doorgevoerd. De norm is gericht op continue verbetering van milieuprestaties en de bescherming van het milieu.

Waarom ISO 14001 certificeren?

Duurzaamheid en milieu zijn tegenwoordig essentiële thema’s binnen bedrijven en organisaties. Bovendien is er op deze onderwerpen een toenemende verwachtingen vanuit maatschappelijk oogpunt en het perspectief van klanten.

Met de invoering en certificering van een milieumanagementsysteem volgens ISO 14001, werkt u continu aan de verbetering van uw milieuprestaties, de borging en opvolging van wet- en regelgeving en aantoonbaarheid op de investering in milieuaspecten.

De actuele versie van de norm is ISO 14001:2015. In deze norm is tevens de term ‘levenscyclus(perspectief)’ opgenomen. Hierin zijn de kaders en stappen beschreven van het gehele proces van uw dienst of product, van grondstof, tot gebruik en verwijdering’. Hiermee reikt uw managementsysteem zelfs verder dan interne processen, omdat ook de milieuwinst binnen de keten wordt uitgelicht, inclusief de invloeden van uw leveranciers en afnemers.

Een overzicht van voordelen van een ISO 14001 certificaat:

  • Inzicht in de systematische verbetering van uw milieuprestaties
  • Realisatie van uw milieudoelstellingen
  • Besparing in grondstoffen, energie en afvalkosten
  • Voldoen aan wet- en regelgeving
  • Beïnvloeding van de keten (levenscyclus)
  • Positief imago naar uw stakeholders

Hoe ziet ons ISO 14001 het certificeringstraject eruit?

Het traject hebben wij stapsgewijs voor u uitgewerkt in onze brochure “Het Certificatieproces”. Deze verschaft u inzicht in onze werkwijze. Voor verdere toelichting plannen wij graag een persoonlijk gesprek met u in. Neem hiervoor vrijblijvend contact met ons op.

Voordelen van een ISO 14001 certificeringstraject bij Bureau Veritas:

Altijd één vast aanspreekpunt

Binnen de certificatie afdelingen van onze Benelux-organisatie stellen wij één vast aanspreekpunt aan, die voor u de planning, certificaat uitgifte, algehele coördinatie en afspraken regelt aangaande het onderhoud van uw certificatieovereenkomst. Hierdoor blijven de lijnen kort en duidelijk, zodat onze communicatie en samenwerking effectief verloopt.

Beschikbaarheid auditoren in Benelux

Wij hebben lokale kantoren in België en Nederland en werken met één van de grootste pool van auditoren binnen de Benelux. Hierdoor hebben wij ruime beschikking over auditoren en kunnen telkens passende auditoren voor uw selecteren die bekend zijn in uw branche en bovendien aansluiten bij uw bedrijfscultuur.

Internationaal netwerk

Onze wereldwijde organisatie maakt het mogelijk om over de hele wereld met lokale auditoren uw locaties te bezoeken. Afhankelijk van uw wensen kunnen wij meerdere opties aanbieden om zo samen tot de gewenste invulling te kunnen komen.

Veel internationale organisatie hebben ervaren dat een samenwerking met Bureau Veritas veel voordeel oplevert. Met name de kostenbesparing en het verhogen van de kwaliteit spreekt hierbij aan. Dit komt omdat reistijd- en kosten worden beperkt en wij bekend zijn met de lokale markt en plaatselijke taal.

Zekerheid van accreditatie

Bureau Veritas hecht waarde aan de kwaliteit van certificeren. We streven ernaar om uw certificering onder accreditatie uit te voeren. ISO 140001 kunnen we aanbieden onder Belac (BE-022/BE-V-0022), RvA accreditatie (C165/C248) of UKAS (0008) accreditatie.

Opbouw van de ISO 14001 norm

De ISO 14001 norm is opgebouwd volgens het principe van Harmonized Structure (HS). De HS bevat de gemeenschappelijke structuur en kerneisen voor alle ISO-managementsysteemnormen, dus ook  ISO 14001 eisen, waardoor deze normen naadloos op elkaar aansluiten.

De hoofdstukken en indeling van de HS ziet er als volgt uit: 

Hoofdstuk 0: Inleiding
Hoofdstuk 1: Toepassingsgebied (Scope)
Hoofdstuk 2: Normatieve verwijzingen
Hoofdstuk 3: Definities
Hoofdstuk 4: Context van de organisatie
Hoofdstuk 5: Leiderschap
Hoofdstuk 6: Planning
Hoofdstuk 7: Ondersteuning
Hoofdstuk 8: Uitvoering
Hoofdstuk 9: Evaluatie
Hoofdstuk 10: Verbetering

Heeft u vragen over ISO 14001?

Kennis van de norm is essentieel om uw certificeringstraject te laten slagen. Bureau Veritas heeft haar eigen trainingsafdeling die normkennis en ISO 14001 audit trainingen verzorgt op het gebied van ISO 14001,  maar ook tal van andere normen. Bovendien verzorgen wij de officiële IRCA erkende Lead Auditor ISO 14001. Voor aanvullende informatie over onze dienstverlening en de toepassingsmogelijkheden kunt u ons bellen op +31 88 450 56 00.

Heeft u interesse in een training dan verwijzen wij u graag naar onze trainingswebsite. U kunt vrijblijvend contact met ons opnemen voor informatie en advies op maat. Wij zijn telefonisch te bereiken via het telefoonnummer: +31(0) 88 450 55 51.

NEEM CONTACT OP MET EEN TEAMLID DOOR UW GEGEVENS HIERONDER IN TE DIENEN