CERTIFICERING ENERGIEMANAGEMENT SYSTEEM ISO 50001 

Certificering
energiemanagement
systeem iso 50001 

INTRODUCTIE CERTIFICERING ENERGIEMANAGEMENTSYSTEEM 

In onze samenleving en in het politieke debat is energiemanagement uitgegroeid tot een belangrijk thema. Dit komt onder andere door klimaatverandering en de opwarming van de aarde die steeds evidenter worden. Daarom is het noodzakelijk dat er concrete maatregelen worden genomen als het gaat om energieconsumptie. Fossiele brandstoffen moeten worden teruggedrongen en we moeten alternatieve, duurzame energiebronnen aanspreken en doorontwikkelen. Bescherming van het milieu en het terugdringen van CO2-uitstoot staan in deze ontwikkelingen op de voorgrond. Energiemanagement is daardoor een belangrijk onderwerp.  
 
Ook in internationaal opzicht zijn deze ontwikkelingen van groot belang. Maatschappelijk verantwoord en duurzaam ondernemen staan inmiddels bekend als succesvoorwaarden in een moderne en toekomstgerichte bedrijfsvoering. Wereldwijde beleidsinitiatieven met betrekking tot energieverbruik- en reductie hebben de afgelopen jaren hun intrede gedaan. Europese en nationale wetgeving – waaronder de Europese Energie en Efficiency Richtlijn (EED) - hebben geleid tot een verplichtende, wettelijke context die in de toekomst verder zal worden aangescherpt. 

ISO 50001 

De kwaliteitsmanagementsysteemnorm ISO 50001 is in 2011 geïntroduceerd als vervanger van de oorspronkelijke Europese norm NEN EN 16001. Sinds 2018 is de huidige versie van ISO 50001 van kracht en is er een doorontwikkeling geweest op basis van inzichten met betrekking tot energiemanagement en de toepassing van de High Level Structure (HLS) voor systeemnormen. 

NORMINHOUD 

ISO 50001 richt zich op inzicht in energieverbruik en op het procesmatig terugdringen van energieverbruik. Dit gebeurt door middel van de implementatie van een operationeel energiemanagementsysteem (EnMS). Met dit systeem wordt energiegebruik gemonitord en wordt een inventarisatie gemaakt van concrete verbeteringen en efficiëntie. Op basis van energieprestatie-indicatoren worden specifieke doelstellingen opgesteld. Binnen de context van de HLS staan het formeel en operationeel energiebeleid en naleving van relevante wet- en regelgeving centraal. 

TOEPASSINGSGEBIED 

De methodiek van de certificatienorm ISO 50001 voor het kwaliteitsmanagementsysteem is generiek. Dat wil zeggen dat de methodiek kan worden toegepast in elk type organisatie, zowel binnen Nederland als internationaal, ongeacht omvang, het aantal medewerkers, de sector waarin de organisatie actief is of de aard van de primaire activiteiten, zoals non-profit, profit of overheid. 

CERTIFICATIETRAJECT 

Hoe ziet dit certificatietraject eruit? Operationeel verloopt het certificatietraject rondom deze norm in grote lijnen hetzelfde als bij een willekeurige ISO-norm. Die is gebaseerd op een uitvoeringsmethodiek in een vaste cyclus van 3 jaar. Na een voor- en toetsingsonderzoek, ook wel Fase en en Fase 2 audit of certificate audit genoemd, zullen we de organisatie jaarlijks tussentijds onderzoeken. Op die manier kunnen we vaststellen of er nog steeds wordt voldaan aan de eisen van de norm. Deze onderzoeken worden surveillance audits genoemd. Aan het eind van de periode kan de gecertificeerde organisatie een nieuwe cyclus van 3 jaar opstarten die opnieuw begint met een certificatie audit. 

AANVULLENDE NORMEN 

De norm ISO 50001 kan worden toegepast als volwaardig managementsysteem, maar – mede dankzij de High Level Structure – zijn combinaties met andere managementsysteemnormen ook mogelijk, zoals (met name) ISO 9001 (kwaliteit), ISO 14001 (milieu) of bijvoorbeeld ISO 45001 (gezond & veilig werken). 

​​​​​​​Heeft u interesse in een training dan verwijzen wij u graag naar onze trainingswebsite. U kunt vrijblijvend contact met ons opnemen voor informatie en advies op maat. Wij zijn telefonisch te bereiken via het telefoonnummer: +31(0) 88 450 56 00.