Image
HAZARD STUDIES (HAZOP EN ANDERE)

Hazard studies (hazop e.a.)

INTRODUCTIE

Een Hazard and Operability (HAZOP) studie is een systematische methode die vooral binnen de procestechnologie gebruikt wordt om mogelijke gevaren in een proces te identificeren. Bij een HAZOP-studie doen multidisciplinaire teams gedetailleerd onderzoek naar de procesdoelstellingen van nieuwe en bestaande faciliteiten. Zo bepalen ze het risicoprofiel van procesafwijkingen of storingen van deelinstallaties en de effecten die ze kunnen hebben op de faciliteit als geheel.

Het team dat de studie uitvoert, moet breed zijn samengesteld uit ter zake kundige mensen. Alleen dat geeft de garantie dat alle oorzaken van mogelijke procesafwijkingen geïdentificeerd kunnen worden. Voor een olie- en gasproject zou zo’n kernteam kunnen bestaan uit procestechnologen, deskundigen op het gebied van instrumentatie, machines, projectengineering en operaties. Voor sommige delen van het werk is het aan te bevelen om ook milieuspecialisten en personeel van de Health Safety Executive in te schakelen.

INFORMATIE

De ISO 31000 (in de versie van 2018) norm benadrukt dat risicobeheer moet worden afgestemd op de aard van het bedrijf en voortdurende verbetering ondersteunen. Het is een cruciaal onderdeel van de besluitvorming, omdat het beslissers helpt weloverwogen keuzes te maken, prioriteiten te stellen en alternatieve oplossingen te vergelijken.

De risicobeoordeling is het kernelement van het risicobeheerproces. Andere belangrijke elementen zijn bijvoorbeeld:

  • Het vaststellen van de reikwijdte en de basis van de analyse, beperkingen en onderstellingen
  • Het opbouwen van een geschikt HAZOP-team
  • Communiceren met belanghebbenden
  • Continue monitoring om te verzekeren dat aannames geldig blijven en de controles effectief

Daarom is een HAZOP-analyse een vitaal onderdeel van het risicobeheer en speelt het een cruciale rol om te zorgen dat maximale prestaties tijdens het hele proces worden geleverd, onderhouden en continu worden verbeterd.

In deze data-gestuurde tijd zijn het beheer van informatie, tijdige analyse en acties belangrijke factoren.  Om de beoogde resultaten te bereiken is het absoluut noodzakelijk dat het risicobeoordelingsproces, zoals een HAZOP-studie, effectief is. Zodat organisaties optimale veiligheid en operationele prestaties kunnen bereiken.

Het HAZOP-proces is uitgebreid en complex. Voor een succesvol resultaat is het van groot belang dat

  • alle belanghebbenden erbij worden betrokken
  • de studie het volledige proces omvat
  • de resultaten effectief worden gerapporteerd en gepresenteerd
  • en dat de communicatie goed is

Door het gebruik van de juiste HAZOP-technieken kunnen organisaties de toegevoegde waarde van de HAZOP voortdurend maximaliseren, waardoor het besluitvormingsproces effectiever gecommuniceerd en geïmplementeerd wordt. Hoewel we hier voornamelijk HAZOP bespraken, kunnen dezelfde technieken worden gehanteerd is vergelijkbare onderzoeken, zoals onder andere HAZID (Hazard Identification) en FMEA (Failure Mode and Effect Analysis).

Bureau Veritas Riskcontrol

Onze aanpak kenmerkt zich door de inzet van speciale teams van ter zake kundige specialisten, die zich richten op specifieke projecten of onderdelen daarvan. Wij beschikken in zowel binnen- als buitenland over een ruime mate van expertise en praktijkervaring die wij op flexibele wijze inzetten, volledig afgestemd op uw behoefte.

INFORMATIE

Voor aanvullende informatie over onze dienstverlening en de toepassingsmogelijkheden kunt u ons bellen op +31 88 450 55 00.