Image
Validatie van Endoscopendesinfectoren

Validatie van endoscopendes
infectoren

INLEIDING

Het voorkomen van kruisbesmetting is in elke zorginstelling van groot belang. U moet er dus op kunnen vertrouwen dat de reinigings- en desinfectieprocessen in uw endoscopendesinfector(en) op orde zijn. Daarvoor moet u het apparaat periodiek laten valideren. Bureau Veritas kan deze validatie op zorgvuldige wijze voor u uitvoeren.

De afdeling Validatie & Monitoring van Bureau Veritas is in 1985 ontstaan vanuit Krachtwerktuigen (Kwant) en later KW2. Door onze ruime ervaring op het gebied van procesvalidaties bent u verzekerd van een vakkundig uitgevoerde procedure. En met ons team van tien gedegen opgeleide validatietechnici kunnen wij flexibel plannen.

TOEPASSINGSGEBIED

Wij valideren endoscopendesinfectoren in de medische sector wanneer dit vereist of gewenst is.

NORMINHOUD

Bij de validatie van endoscopendesinfectoren gelden de normen ISO15883-1, 4 en 5. Waar mogelijk nemen wij ook adviezen uit het SFERD-handboek over.

VALIDATIETRAJECT

Hoe ziet het validatietraject eruit? Eerst stellen wij samen met u als opdrachtgever/gebruiker een onderzoeksplan op. Belangrijke aandachtspunten in dit plan:

  • de norm die van toepassing is
  • het soort apparaat (merk, type, leeftijd, status, afmeting etc.)
  • de beladingen
  • de processen.

In overleg met u bepalen we in dit stadium ook wanneer de validatie plaatsvindt.

Onze validatietechnicus voert metingen uit tijdens het reinigingsproces en beoordeelt de meetresultaten aan de hand van de geldende normen. Na afloop bespreekt de technicus de uitkomsten met u en krijgt u een voorlopig oordeel. Binnen twintig werkdagen ontvangt u een definitief rapport met alle bevindingen en conclusies.

ACCREDITATIE

De afdeling Validatie & Monitoring van Bureau Veritas is geaccrediteerd als ISO/IEC 17020 type A inspectie-instelling door de Raad voor Accreditatie (RvA) onder nummer I002. Deze accreditatie betekent dat de door ons uitgevoerde werkzaamheden volledig onafhankelijk worden uitgevoerd. Bovendien worden onze werkzaamheden periodiek beoordeeld door de Raad voor Accreditatie (RvA) en door diverse certificeringsinstellingen. Op de RvA-website vindt u de scope van de werkgebieden waarvoor wij geaccrediteerd zijn.

AANVULLENDE NORMEN

In plaats van de standaard normen kan een opdrachtgever ook kiezen voor een eigen validatieplan, dat afwijkt of verder gaat dan de geldende normen. Voorwaarde voor toetsing is dat het plan verwijst naar die normen of dat de toetsingseisen volledig zijn uitgeschreven.

INFORMATIE

Meer weten over de validatie van endoscopendesinfectoren door Bureau Veritas? Bel dan met onze afdeling Validatie & Monitoring (+31 (0)88 450 5710)