Image
Inspectie en Certificering Watermistsystemen

Inspectie en certificering watermistsystemen

INTRODUCTIE WATERMISTSYSTEMEN

Watermistsystemen worden al vele decennia toegepast in de maritieme sector, maar tegenwoordig worden ze ook steeds vaker gebruikt om gebouwen te beveiligen tegen brand of de gevolgen van een brand. Deze watermistsystemen lijken op sprinklers. Maar waar een sprinkler ‘grote’ druppels produceert, geeft watermist juist een zeer fijne nevel. Dit heeft een sterk koelend effect en zorgt voor zuurstofverdrijving.

TOEPASSINGSGEBIED WATERMISTSYSTEMEN

Watermistsystemen kunnen in veel situaties toegepast worden. Dit is afhankelijk van de installatiekenmerken en het brandscenario. De systemen kunnen bijvoorbeeld geplaatst worden in datacentra, verzorgingshuizen, parkeergarages, musea of detentiecentra. Ook kan een watermistsysteem ingezet worden als objectbeveiliging bij bijvoorbeeld machineopstellingen.

NORMINHOUD

De gebruikelijke normen die kunnen worden toegepast om tot certificering te komen, zijn onder andere FM 4-2 (Water Mist Systems), NFPA 750 (Standard on Water Mist Fire Protection Systems), NPR-CEN-TS 14972 (Vaste brandblusinstallaties – Watermistinstallaties – Ontwerp en installatie) en VdS 3188 (Wassernebel-Sprinkleranlagen und Wassernebel-löschanlagen (hochdruck-Systeme).

CERTIFICATIE CCV INSPECTIESCHEMA’S

Hoe ziet een certificatietraject eruit? Inspecties kunnen plaatsvinden op afgeleide doelstellingen conform het CCV-inspectieschema Brandbeveiliging, Hierbij worden de uitgangspunten, het detailontwerp en de uiteindelijke installatie beoordeeld, waarna bij goedkeuring een inspectiecertificaat kan worden verstrekt.

ACCREDITATIE

Bureau Veritas is door de Raad van Accreditatie geaccrediteerd voor het uitvoeren van inspectiewerkzaamheden onder registratienummer I 002, Type A onafhankelijke inspectie-instelling (zie ook RVA.nl). Dit geldt voor inspecties op afgeleide doelstellingen en inspecties op normconformiteit.

INFORMATIE

Voor aanvullende informatie over dienstverlening en de toepassingsmogelijkheden kunt u rechtstreeks contact opnemen met de afdeling Brand op 088 4505670.