Image
PRODUCTBLAD ERGONOMIE

Ergonomie 

INTRODUCTIE

Ergonomie is de wetenschappelijke studie van de mens in relatie tot zijn omgeving, bijvoorbeeld een product, een ruimte of een werkplek. Ergonomie is ook het beroep dat deze wetenschappelijke inzichten en ontwerpmethoden toepast om het menselijk welzijn en de algehele prestaties van een organisatie te optimaliseren.

Een werkgever die zijn werknemers een ergonomisch goede werkplek biedt, vergroot daarmee hun inzetbaarheid, vermindert het risico van stress en verlaagt het ziekteverzuim.

TOEPASSINGSGEBIED

Uit de verplichte risico-inventarisatie komen vaak aandachtspunten naar voren die nader ergonomisch onderzoek vereisen. Bureau Veritas kan dan een verdiepende risico-inventarisatie naar de werkplekken (kantoor, productie of service) uitvoeren: we identificeren verschillende taken en meten de impact ervan op het bewegingsapparaat. Door houding, inspanning, duur en omgevingsfactoren te analyseren wordt duidelijk of er een risico op klachten bestaat. Vervolgens kunnen we praktische oplossingen bedenken om de medewerker in een betere houding te laten werken, bijvoorbeeld met hulpmiddelen of door een andere inrichting van een productieproces. Ook kunnen wij trainingen aan het personeel verzorgen om het bewustzijn van een goede houding en ergonomische kennis en inzicht te vergroten.

WETTELIJK KADER

De Arbowet (hoofdstuk 5, Fysieke belasting) bepaalt dat werkplekken ingericht dienen te worden volgens de ergonomische beginselen. Dit houdt in dat de werkgever moet zorgen voor een werkplek die zo is ingericht dat rekening wordt gehouden met de werknemers die de werkplek gebruiken en dat zij daarbij geen gevaar lopen. Ook moet ergonomie een vast onderdeel zijn van de Risico-inventarisatie & -evaluatie (RI&E) en als voldoende worden beoordeeld.

MEERWAARDE VAN BUREAU VERITAS

Bureau Veritas beschikt over specialistische kennis en ervaring op het gebied van ergonomie en verleent verschillende diensten die u helpen bij het optimaliseren van het welzijn binnen uw organisatie. Denk aan het in kaart brengen van gevaren die de gezondheid van werknemers kunnen schaden, het uitvoeren van verdiepende risico-inventarisaties, het verrichtingen van metingen waarmee we de belastende factoren kunnen identificeren, het adviseren over praktische maatregelen en het geven van trainingen aan medewerkers.

INFORMATIE

Voor aanvullende informatie over onze dienstverlening en de toepassingsmogelijkheden kunt u ons bellen op +31 88 450 55 00.