Image
BRL 6000-25 Certificering preventie koolmonoxide

BRL 6000-25
Certificering
preventie koolmonoxide

INTRODUCTIE BRL 6000-25 Certificering preventie koolmonoxide

Om koolmonoxidevergiftigingen in gebouwen te voorkomen, heeft de overheid besloten dat bepaalde werkzaamheden aan gasverbrandings-installaties alleen nog door gecertificeerde bedrijven en monteurs met een bewijs van vakmanschap CO uitgevoerd mogen worden. Door certificering conform de BRL 6000-25 wordt voldaan aan deze wettelijke verplichting.

De officiële beschrijving van de BRL 6000-25 is “Installeren, repareren, onderhouden en inbedrijfstellen van installaties, deelgebied gebouwgebonden gasverbrandings-toestel en bijbehorende voorzieningen voor de toevoer van verbrandingslucht en de afvoer van rookgas”.

Waarom BRL 6000-25 certificeren

Vanaf oktober 2020 is in het Bouwbesluit opgenomen dat alleen gecertificeerde installatiebedrijven met vakbekwame installatie- en onderhoudsmonteurs werkzaamheden mogen uitvoeren aan gasverbrandingstoestellen, verbrandingsluchttoevoervoorzieningen en rookgasafvoervoorzieningen. InstallQ heeft deze wettelijke eisen vertaald naar de beoordelingsrichtlijn BRL 6000-25. Bedrijven hebben een overgangsperiode van anderhalf jaar om hun certificering te behalen. Vanaf 1 april 2023 dienen alle bedrijven werkelijk gecertificeerd te zijn.

Voordelen van een BRL 6000-25 certificeringstraject bij Bureau Veritas

Eén vast contactpersoon


Sinds enkele jaren hebben wij onze certificatie afdeling in de Benelux zo ingericht dat u altijd één vast contactpersoon heeft als aanspreekpunt. Deze persoon denkt met u mee over de planning, certificaat uitgifte, offertes en meer. Dankzij deze korte lijnen is het mogelijk om zo efficiënt en effectief mogelijk te kunnen samenwerken.

Ervaring in uw branche

Bureau Veritas heeft een groot aantal auditoren en inspecteurs die een ruime ervaring hebben binnen uw branche. Onze  auditmethode staat bekend als pragmatisch en helpt u om de kans op snel certificeren te vergroten.

Hoe werkt een certificeringstraject

Heeft u nog niet eerder een certificeringstraject doorlopen? Bij Bureau Veritas helpen wij u graag verder met het behalen van uw BRL 6000-25 certificaat. Schrijf u in voor één van onze informatie bijeenkomsten. Wij voorzien u graag van meer informatie over het certificatieproces.

In het kort bestaat het certificeringstraject in het eerste jaar uit twee onderdelen. Het eerste deel is vooral gericht op de organisatie en interne kwaliteitsbewaking. Hier komen onderwerpen aan bod als opleiding, beheer van meetgereedschap, projectdossiers en kwaliteitshandboek. Dit deel vindt in principe plaats op uw bedrijf.

Het tweede deel is projectgericht. Op één of meerdere werklocaties wordt vooral de technische kwaliteit van de werkzaamheden beoordeeld. Het aantal projecten dat wordt beoordeeld hangt af van het aantal medewerkers van uw bedrijf en de keuze voor welke deelgebieden u gecertificeerd wilt worden. Bij een positief resultaat wordt uw organisatie voorgedragen voor certificering.

Wilt u nu al meer  informatie over het certificatieproces, dan kunt u ook onze brochure “Het Certificatieproces” alvast nalezen. U kunt de brochure hier downloaden.

Opbouw van de BRL 6000-25 norm

De BRL 6000-25 is onderverdeeld in twee deelgebieden;

  1. Gasverbrandingstoestellen en individuele verbrandingsluchttoevoer- en rookgasafvoervoorzieningen.
  2. Collectieve verbrandingsluchttoevoer- en rookgasafvoervoorzieningen.

Zo wordt u BRL 6000-25 gecertificeerd!

Om het BRL 6000-25 certificaat te kunnen behalen, dient uw organisatie te voldoen aan de eisen die zijn opgenomen in de BRL 6000-25 norm. Hierin worden onder andere eisen gesteld aan:

  • Deskundigheid van het personeel
  • Uitvoering van de werkzaamheden
  • Meetinstrumenten
  • Projectregistratie
  • Kwaliteitshandboek

Heeft u interesse in een training dan verwijzen wij u graag naar onze trainingswebsite. U kunt vrijblijvend contact met ons opnemen voor informatie en advies op maat. Wij zijn telefonisch te bereiken via het telefoonnummer: +31(0) 88 450 56 00.