Image
LIFE TIME EXTENSION OFFSHORE BUISLEIDINGEN

Life time extension offshore buisleidingen

INTRODUCTIE LIFE TIME EXTENSION OFFSHORE BUISLEIDINGEN

De Mijnbouwwet in Nederland eist dat een offshore pipeline alleen gebruikt mag worden indien een bevoegd beoordelingsinstituut deze heeft gecertificeerd. In het initiële ontwerp van de buisleiding is een levensverwachting meegenomen. Als de leeftijd van de buis deze verwachting heeft overschreden mag deze niet meer gebruikt worden. Een Lifetime Extension Assesment (LTE) kan aantonen dat de buis nog een aantal jaar veilig gebruikt kan worden. Bureau Veritas heeft meer dan 30 jaar ervaring in het uitvoeren van LTE assessments op flexibele en starre buisleidingen.

ASSESSMENT PROCES

De stappen van de Life Time Extension Assessment zijn vergelijkbaar met die van design review voor een nieuwe buisleiding. Een LTE studie van de klant moet aantonen hoeveel jaar de buisleiding nog in gebruik kan blijven, veilig voor mens en milieu. In deze studie moet de klant onder andere de volgende aspecten meenemen:

a.    Inventarisatie en bestudering van aanwezige gegevens:

  • Basis van het initiële ontwerp van de buisleiding
  • Data over de positie van de buisleiding tijdens zijn levensduur, waaronder hoeken in de buisleiding (statische belasting), en relevante data over waterdiepte, stroming, bodem en zeewater
  • Aanpassingen of reparaties tijdens de levensduur
  • Aanwezige kathodische bescherming of andere systemen voor corrosiebescherming
  • Alle inspectiedocumenten van de buisleidingen, waaronder uitgevoerde onderzeese inspecties, NDT inspecties, hydrostatische testen en visuele inspectie
  • Operationele condities tijdens de levensduur, waaronder de aanwezigheid van H2S en CO2 in het getransporteerde medium, werkdruk, gebruikte chemicaliën en temperatuur.
  • Reviews van het Pipeline Integrity Management System

b.    Soms zijn er niet genoeg data aanwezig om de studie te doen. Dan zijn er additionele tests nodig, bijvoorbeeld sterktetesten, materiaaltesten of intelligent pig runs.

c.    Hierna levert de organisatie een aannamerapport op over de aanname van de resterende levensduur van de pipeline. Bureau Veritas zal dit rapport en de bijbehorende studie reviewen en toetsen aan de hand van de relevante normen op het gebied van LTE studies.

Na het succesvol afronden van bovenstaande stappen geeft Bureau Veritas twee documenten af, het Fitness For Purpose Assessment Report of the Pipeline en de Declaration of Lifetime Extension of the Pipeline.