Image
CERTIFICERING CO2 PRESTATIELADDER 

Certificering CO2 prestatieladder

INTRODUCTIE CERTIFICERING CO2-PRESTATIELADDER 

Het terugdringen van energieverbruik op basis van fossiele brandstoffen en het toepassen en verder ontwikkelen van alternatieve, duurzame energiebronnen beheerst de maatschappelijke en politieke agenda in internationaal verband. Dat geldt eveneens voor het gerelateerde thema van CO2-emissie en de reductie daarvan, dat onderdeel is van de bredere onderwerpen duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen. 

Vanuit deze optiek ontplooien overheidsinstanties, ngo’s, het bedrijfsleven en andere belanghebbende partijen sinds geruime tijd initiatieven om CO2-uitstoot concreet terug te dringen. De ontwikkeling van de norm CO2-Prestatieladder als praktisch toepasbaar CO2-managementsysteem is een prominent voorbeeld van zo’n initiatief. 

CO2 PRESTATIELADDER 

In 2009 ontwikkelde en introduceerde ProRail de norm CO2-Prestatieladder als initiatief voor concrete verduurzaming en onderscheidend instrument voor aanbestedingen, met een fictief gunningsvoordeel tot maximaal 10 % voor gecertificeerde opdrachtnemers. In 2015 werd de huidige versie van de CO2-Prestatieladder van kracht, deze versie is een doorontwikkeling op basis van nieuwe inzichten in praktische aspecten rondom energiebesparing, CO2-reductie en gebruik van duurzame energie. 

NORMINHOUD 

De CO2-Prestatieladder kent vijf oplopende niveaus waarin inzicht in CO2-emissie, concrete maatregelen voor CO2-reductie, transparantie over CO2-beleid en actieve deelname aan initiatieven voor CO2-reductie de kern vormen. 

De eerste drie niveaus van de norm hebben primair betrekking op de CO2-huishouding en reductiedoelstellingen van de eigen organisatie. 

Op niveau 4 vormen innovatie en actieve bijdragen aan CO2-reductie in de keten aanvullende aspecten. 

Op niveau 5 ligt de focus op het behalen van reductiedoelstellingen door samenwerking binnen de sector en realisatie van concrete aanpassingen in de eigen organisatie op het gebied van inkoop, leveringsprogramma’s en/of primaire processen. 

TOEPASSINGSGEBIED 

De methodiek van de managementsysteemnorm CO2-Prestatieladder is generiek. Dat wil zeggen dat de methodiek kan worden toegepast op elk type organisatie, zowel in Nederland als internationaal, ongeacht de omvang, het aantal medewerkers, de sector waarin de organisatie actief is of de aard van de (primaire) activiteiten, zoals profit, non-profit of overheid. 

CERTIFICATIETRAJECT 

Hoe ziet dit certificatietraject eruit? Het certificatietraject van de CO2-Prestatieladder volgt het patroon van andere generieke managementsysteemnormen. Dat patroon is gebaseerd op een uitvoeringsmethodiek in een vaste cyclus van 3 jaar. Na een voor- en toetsingsonderzoek, ook wel Fase 1 en Fase 2 audit of certificatie audit genoemd, zullen we de gecertificeerde organisatie jaarlijks tussentijds onderzoeken, bij deze norm specifiek aangeduid als de jaarlijkse ladderbeoordeling. Op die manier kunnen we vaststellen of bij voortduring wordt voldaan aan de eisen van de norm. Deze onderzoeken noemen we surveillance audits. Aan het einde van de cyclus kan de gecertificeerde organisatie een nieuwe cyclus van 3 jaar opstarten die opnieuw begint met een certificatie audit. 

Wilt u meer gedetailleerde informatie over de praktijk van deze certificering ontvangen? Bekijk dan onze brochure Het Certificatieproces.  

AANVULLENDE NORMEN  

Een organisatie kan de norm CO2-Prestatieladder inzetten als volwaardig managementsysteem, maar combinaties met andere managementsysteemnormen zijn ook mogelijk, zoals met ISO 9001 (kwaliteit), ISO 14001 (milieu) of ISO 50001 (energiemanagement). 

​​​​​​​Heeft u interesse in een training dan verwijzen wij u graag naar onze trainingswebsite. U kunt vrijblijvend contact met ons opnemen voor informatie en advies op maat. Wij zijn telefonisch te bereiken via het telefoonnummer: +31(0) 88 450 56 00.