Introductie Certification

Certificatie management diensten

CERTIFICATIEMANAGEMENTDIENSTEN

Met certificering volgens internationaal erkende managementnormen is uw organisatie in staat om continu te blijven verbeteren. Wij bieden certificering en opleidingen die u nodig heeft om risico’s te verminderen en vertrouwen te wekken.

UW UITDAGINGEN

Managementsystemen zijn cruciaal voor zakelijk succes: ze bieden een kader van beleid en processen dat ervoor zorgt dat uw organisatie haar doelstellingen bereikt en risico’s in specifieke onderdelen weet terug te dringen. Certificering van deze systemen door een onafhankelijke, externe partij zorgt ervoor dat uw organisatie aantoonbaar voldoet aan internationaal erkende normen en – waar relevant – aan wet- en regelgeving.

HOE WIJ U ONDERSTEUNEN

Wij bieden diensten in drie kerngebieden:

 • Onafhankelijke certificering van managementsystemen: Door certificering op basis van ISO-normen en normen van andere organisaties ondersteunen wij u om de prestaties van de organisatie te verbeteren en risico’s te beperken.
 • Op maat gemaakte audits: Wij zorgen ervoor dat u voldoet aan internationale en/of interne normen voor een breed scala aan onderwerpen, waaronder maatschappelijke verantwoordelijkheid, kwaliteit, milieu, veiligheid, informatiebeveiliging, bescherming persoonsgegevens, voedselveiligheid, energiemanagement en CO2-reductie.
 • Training: We verzorgen trainingsprogramma’s om de competenties van uw medewerkers op tal van onderwerpen te ontwikkelen naar de vereiste internationale en/ of interne normen.

BUREAU VERITAS CERTIFICERING

Onze managementsysteem-certificeringen richten zich op o.a. kwaliteit, gezondheid en veiligheid, milieu, ondernemingsrisico’s zoals informatiebeveiliging en bescherming persoonsgegevens, voedselveiligheid, energiemanagement en CO2-reductie en maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzaamheid.

Kwaliteit, Gezondheid en Veiligheid & Milieu

Onze certificeringsdiensten omvatten o.a.:

 • Kwaliteit: ISO 9001 verbetert het beheer van de kwaliteitsprocessen van uw organisatie.
 • Gezondheid, Veiligheid en Welzijn: ISO 45001 helpt u om het beleid en doelstellingen van uw organisatie op gebied van gezondheid, veiligheid en welzijn te definiëren en te verbeteren; binnen de cluster ‘Health & Safety’ richten de normen VCA / VCU zich specifiek op het aspect veiligheid in werkomgevingen met een verhoogd risico.
 • Milieu: ISO 14001 (milieumanagement) verbetert uw aanpak van milieubeheer.

Ondernemingsrisico

Onze certificeringsdiensten richten zich op de volgende uitdagingen op het gebied van specifieke bedrijfsrisico’s:

 • Bescherming Persoonsgegevens: onze Technische Norm Bescherming Persoonsgegevens helpt u om gegevensbeschermingsproblemen aan te pakken en te streven naar compliance met de Europese GDPR of AVG wetgeving.
 • Informatiebeveiliging: ISO 27001 minimaliseert het risico van inbreuken in uw IT-systeem en helpt u te voldoen aan de wetgeving rondom informatiebeveiliging.

MVO & Duurzaamheidsmanagement


Ons certificeringsprogramma in relatie tot maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzaamheid stelt u in staat om uw initiatieven aantoonbaar te maken en in specifieke gevallen te voldoen aan relevante wet- en regelgeving:

 • MVO: de norm MVO Prestatieladder bestrijkt de essentie van MVO aan de hand van een brede selectie van criteria die gekoppeld zijn aan de uitgangspunten van ISO 26000 en de ‘triple P’ principes (People, Planet, Profit).
 • MVO: het normenkader SMETA/Aim-Progress biedt handvaten voor de toetsing en beoordeling van het MVO profiel van toeleveranciers
 • CO2-reductie: de norm CO2 Prestatieladder legt de basis voor een gestructureerde aanpak van het reduceren van CO2 uitstoot vanuit vier invalshoeken: inzicht in energieverbruik en CO2-uitstoot, bevordering van transparantie en actieve deelname aan CO2-reductie initiatieven buiten de eigen organisatie
 • Energiemanagement: de norm ISO 50001 richt zich op een integrale aanpak van energiebesparende maatregelen en continue verbetering op dit punt
 • CO2 Reductie: in combinatie met en in aanvulling op de norm ISO 14001 biedt het schema CO2 Reductiemanagement handvaten voor energiebesparende maatregelen en vormt certificering van deze combinatie naast certificering conform ISO 50001 of de CO2 Prestatieladder de basis om te voldoen aan de EED wetgeving

Sectorspecifieke oplossingen

Het certificatieprogramma van Bureau Veritas Certification is van toepassing op een breed scala van bedrijfsactiviteiten en sectoren, waaronder:

 • Olie- en gaswinning
 • (Petro)chemie
 • Metaalbewerking
 • Bouw-, installatie en infrastructuur
 • Transport & logistiek
 • Automobielindustrie
 • Lucht- en ruimtevaartindustrie
 • Voedingsmiddelenindustrie
 • Zakelijke dienstverlening