Image
SCIOS scope 1 

SCIOS scope 1 
Inspectie van Atmosferische verwarmingsketels en luchtverhitters

INTRODUCTIE

De SCIOS-certificatie vereist dat de onderhoudstoestand van stookinstallaties periodiek geïnspecteerd wordt. Zo kan een werkgever op tijd ingrijpen als er veiligheidsrisico’s optreden.Het gaat hierbij om installaties met meer dan 100 kW nominaal thermisch ingangsvermogen die door gasvormige brandstof worden aangedreven, en om vaste brandstof gestookte installaties met meer dan 20 kW nominaal thermisch ingangsvermogen.

De Stichting Certificatie Inspectie en Onderhoud Stookinstallaties (SCIOS) beheert de certificatieregeling. Hierin staat omschreven wie de eerste of bijzondere inspectie (EBI), het periodiek onderhoud (PO) en periodieke inspecties (PI) aan de stookinstallaties uitvoert, en op welke wijze dat gedaan wordt. Bij nieuwe installaties en bestaande installaties zonder basisverslag (BV) moet een EBI’er (VISA-inspecteur) dit basisverslag zelf opstellen. Daarnaast is per installatie een installatiedossier nodig.

Bureau Veritas Industrial Services is een onderdeel van Bureau Veritas Inspection and Certification The Netherlands B.V. Wij zijn een erkende en gecertificeerde SCIOS-instantie voor het uitvoeren van PI’s en EBI’s en beschikken over vakbekwame en gekwalificeerde SCIOS-inspecteurs (EBI’ers). Zij hebben ruime ervaring met de bedrijfs- en productieprocessen in uw branche.

Scope 1 - Inspectie van Atmosferische verwarmingsketels en luchtverhitters

Voor de SCIOS-inspectie scope 1 neemt Bureau Veritas de technische documentatie TD3 als uitgangspunt. Hierin staat aan welke minimale eisen de inspectie moet voldoen.Bureau Veritas weet daarnaast alles over de bepaling van het aandeel van de aanwezige warmteterugwinningsinstallaties. Deze berekeningen kunnen als toegevoegde waarde worden meegenomen in de rapportage.

INSPECTIEMETHODIEK

De inspectie wordt uitgevoerd volgens de SCIOS Certificatieregeling en de Deelregeling voor Stookinstallaties. Bureau Veritas verzamelt tijdens een bezoek, en tijdens de onderzoeksdag(en), relevante gegevens. Dat doen we via een visuele inspectie en meting- en beproevingscontroles. Die gegevens verwerken wij in een rapport. Bij goedkeuring krijgt u het rapport en het SCIOS-certificaat.

INFORMATIE

Aanvullende informatie over onze dienstverlening en de mogelijkheden is op aanvraag beschikbaar via mailto:sciosnederland@bureauveritas.com sciosnederland@bureauveritas.com