Image
Appels met Bureau Veritas logo

Certificering voedselveiligheids systeem brc food safety

INTRODUCTIE CERTIFICERING VOEDSELVEILIGHEIDSSYSTEEM BRC FOOD SAFETY

Veiligheid van voedingsmiddelen vormt al decennialang een primair punt van aandacht voor wereldwijd actieve organisaties zoals de Verenigde Naties, de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), nationale overheden, NGO’s, belangenorganisaties en de voedingsmiddelenindustrie. Deze focus is van oudsher ingegeven door het belang van voedselveiligheid voor de volksgezondheid en de invloed hiervan op de internationale handel.

Onder regie van de WHO werd het voedselveiligheidssysteem Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP) ontwikkeld waarvan de criteria gelden als operationeel fundament voor voedselveiligheid en hygiëne. HACCP is een inmiddels wereldwijd toegepaste, gestructureerde methode om alle relevante risico’s in voedingsmiddelen en diervoeders te elimineren, te voorkomen of tot een aanvaardbaar niveau te reduceren. De methode vormt de basis voor vrijwel iedere certificatienorm rond voedselveiligheid.

BRC FOOD SAFETY – VERSIE 8

In 1996 ontstond het British Retail Consortium (BRC), een samenwerkingsverband van Engelse retailorganisaties dat tot doel had om nationale en internationale harmonisatie van voedselveiligheid tot stand te brengen door normering en toetsing in de keten. Dit initiatief leidde in 1998 tot de introductie van de BRC Food Safety Standard, later gevolgd door hiervan afgeleide normen, zoals BRC Packaging & Packaging Materials, BRC Consumer ProductsBRC Storage & Distribution en BRC Agents & Brokers.

De BRC Food Safety norm is sinds de introductie van de eerste versie diverse keren aangepast en gemoderniseerd. De huidige versie 8 werd geïntroduceerd in 2018 en is van kracht sinds begin 2019.

NORMINHOUD

BRC Food Safety stelt eisen aan 7 onderwerpen binnen een organisatie: organisatiestructuur en voortdurende verbetering, voedselveiligheidssysteem volgens HACCP, voedselveiligheids- en kwaliteitsmanagementsysteem, locatiestandaarden, productbeheer, procesbeheer en personele aspecten, zoals training, persoonlijke hygiëne en medische screening.

De norm is ontwikkeld ter bescherming van de consument, verbetering van productveiligheid en terugdringing van afval, klachten en recalls van producten.

TOEPASSINGSGEBIED

De BRC Food Safety norm is specifiek van toepassing op organisaties die zich richten op voedselproductie, voedselverwerking, voedselbewerking of verpakking van niet voorverpakte levensmiddelen.

CERTIFICATIETRAJECT

Hoe ziet dit certificatietraject eruit? Het certificatietraject van de norm BRC Food Safety hanteert een vaste cyclus van 1 jaar, zonder tussentijdse onderzoeken of surveillance audits. Hiermee wijkt het af van het patroon van andere generieke managementsysteemnormen, zoals ISO 22000.

Het traject start met certificatie audit, die we steeds na 1 jaar herhalen als start van een nieuwe cyclus. Als we tijdens een van deze audits ernstige afwijkingen constateren, verkorten we de cyclus – en daarmee de geldigheid van het certificaat – tot een half jaar.

Wilt u meer gedetailleerde informatie over deze certificering in de praktijk ontvangen? Bekijk dan onze brochure Het Certificatieproces

FOOD RECALL

Bedrijven werkzaam in de foodsector zijn verplicht om incidenten en recalls te melden. Voor onder andere BRC geldt er een meldingsplicht bij recalls. Heeft u te maken met een recall of een ander voedselveiligheidsincident? Dan bent u ook verplicht dit te melden bij uw certificerende instelling. Voor meer informatie lees de recall procedure.

AANVULLENDE NORMEN

Een organisatie kan de norm BRC Food Safety als een op zichzelf staande certificatienorm inzetten, maar combinaties met algemene managementsysteemnormen zijn ook mogelijk, zoals met ISO 9001 (kwaliteit), ISO 22000 of FSSC 22000 (voedselveiligheid).

Heeft u interesse in een training dan verwijzen wij u graag naar onze trainingswebsite. U kunt vrijblijvend contact met ons opnemen voor informatie en advies op maat. Wij zijn telefonisch te bereiken via het telefoonnummer: +31(0) 88 450 56 00.