Image
Inspectie elektrische installaties in medisch gebruikte ruimten

Inspectie elektrische installaties in medisch gebruikte ruimten

INTRODUCTIE

Elektrische installaties in medische ruimtes moeten na de eerste installatie, en na elke belangrijke wijziging, geïnspecteerd worden voor ze (opnieuw) in gebruik genomen mogen worden.

De inspectie van elektrische installaties in medisch gebruikte ruimten wordt uitgevoerd om zeker te weten dat de werkzaamheden zijn uitgevoerd in overeenstemming met de eisen in de geldende NEN 1010. Tijdens de inspectie worden controles uitgevoerd, metingen en beproevingen gedaan.

De eerste inspectie vindt plaats voordat de medisch gebruikte ruimte in gebruik wordt genomen met als doel vast te stellen dat het gebruik van de ruimte geen gevaar oplevert voor patiënten.

Na uitbreidingen of wijzigingen aan de elektrische installaties, moet voor de ingebruikneming een inspectie worden uitgevoerd. Bij de inspectie wordt nagegaan of is voldaan aan de op de installatie van toepassing zijnde normen. Hierbij wordt de inspectie uitgevoerd op basis van de inspectie eisen zoals gesteld in de van toepassing zijnde norm.

INSPECTIEMETHODIEK

De installaties worden beoordeeld aan de hand van de bepalingen en normen die tijdens de eerste aanleg van kracht waren. De basis voor deze installaties zijn de veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties vermeld in:

NEN 1010:2015+C1:2016+C2:2016                           voor installaties van 2016 t/m heden

NEN 1010:2007+C1:2008/A1:2011+C1:2011            voor installaties van 2011 t/m 2016

NEN 1010:2007+C1:2008                                           voor installaties van 2008 t/m 2011

NEN 1010-7:2000/A3:2005                                        voor installaties van 2005 t/m 2008

NEN 3134:1992 nl                              (3e druk)         voor installaties van 1992 t/m 2005

NEN 3134:1986 nl                              (2e druk)         voor installaties van 1986 t/m 1992

NEN 3134:1976                                  (1e druk)         voor installaties van voor 1986

Voor alle installaties geldt dat deze moeten worden geïnspecteerd volgens de relevante bepalingen van NEN 3140+A2:2018.

Bij toepassing van bepaling 5.101 van NEN 3140+A2:2018 wordt tevens voldaan aan hoofdstuk 62 (periodieke inspectie) van NEN 1010.

Bureau Veritas Industrial Services heeft ervaring in en met alle industriële installaties, met de utiliteit, in zorgomgevingen en in openbare gebouwen. Met onze kennis en ervaring kan steeds een onafhankelijke en kwalitatief hoogwaardige inspectie worden uitgevoerd.

ACCREDITATIE


De afdeling Electrical van Bureau Veritas is geaccrediteerd als ISO/IEC 17020 type A inspectie-instelling door de Raad voor Accreditatie (RvA) onder nummer I002. Deze accreditatie betekent dat de door ons uitgevoerde werkzaamheden volledig onafhankelijk worden uitgevoerd. Bovendien worden onze werkzaamheden periodiek beoordeeld door de Raad voor Accreditatie (RvA) en door diverse certificeringsinstellingen. Op de RvA-website vindt u de scope van de werkgebieden waarvoor wij geaccrediteerd zijn.
 

INFORMATIE

Voor aanvullende informatie over onze dienstverlening en de toepassingsmogelijkheden kunt u ons bellen op +31 88-4505720.