Image
Informatiebeveiliging

Information SECURITY

Informatie is van cruciaal belang voor eender welke vorm van bedrijfsvoering, ongeacht het type van bedrijfsactiviteit, de grootte van een organisatie of de sector waarin een organisatie actief is. De laatste jaren is de beveiliging van (bedrijfs-)informatie steeds nadrukkelijker op de voorgrond getreden. Dit maakt dat informatiemanagement naast het beheersen van concrete risico’s, zoals oneigenlijk gebruik van vertrouwelijke bedrijfsinformatie door derden ook een belangrijke succesfactor is in de relatie met uw stakeholders. Daarbij komt sinds 2018 ook nog eens de privacywetgeving (AVG/GDPR), waarin eisen worden gesteld aan de manier waarop u omgaat met persoonsgegevens.

Werkzaamheden

Dankzij verschillende vormen van certificering op het gebied van informatiebeveiliging, aangeboden door Bureau Veritas Certification kan u aantonen dat uw organisatie voldoet aan de specifieke normen en eisen van informatiebeveiliging en AVG (Algemene Verordering Gegevensbescherming) of GDPR. Alsmede kan u zo ook met zekerheid aantonen dat uw informatiebeveiliging volledig op orde is.

Focus

Onze focus ligt steeds op ondersteuning bij het verwezenlijken van de ambities van uw organisatie op het gebied van informatiebeveiliging. Met onze expertise kunnen we u bijstaan doorheen alle stappen van het proces in de continue verbetering van informatiebeveiliging en bescherming van persoonsgegevens.

Diensten