Image
LIFE TIME EXTENSIONS OFFSHORE PLATFORMEN

Life time extensions offshore platformen

INTRODUCTIE LIFE TIME EXTENSIONS OFFSHORE PLATFORMEN

Bestaande offshore platformen ondergaan een jaarlijkse inspectie en keuring, zoals vastgelegd in het lange termijn inspectieplan. In sommige gevallen is certificering nodig, in de vorm van een Life Time Extension (LTE).

Een LTE is van toepassing bij toetsing van het originele design van het platform, verlenging van de levensduur of als er schade is ontstaan aan het platform. Bureau Veritas heeft meer dan 30 jaar ervaring in het uitvoeren van LTE Assessments.

ASSESSMENT PROCES

De stappen binnen de Life Time Extension Assessment zijn vergelijkbaar met die van een design review voor een nieuw offshore platform. Een LTE studie van de klant moet aantonen hoeveel jaar het platform nog in gebruik kan blijven, veilig voor mens en milieu. In deze studie moet de klant de inspectiehistorie meenemen en onder andere aandacht besteden aan de volgende aspecten:

  • Historische gegevens over toevoeging, verandering en verwijdering van onderdelen
  • Historische gegevens over incidenten met schade en de bijbehorende reparaties
  • Dikte en omvang van biologische aangroei en eventuele verwijdering daarvan
  • Waterdiepte meting, observatie van erosie aan de fundering en kathodische bescherming

Na deze review gaat het assessment proces verder met de structural design review. Daarin komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Beoordeling lijst met normen, standaarden en voorschriften die van toepassing zijn
  • Beoordeling rapportage gewichtscontrole
  • Beoordeling, becommentariëring of herwaardering van de structural design criteria, waaronder geotechnische en milieugegevens
  • Beoordeling, becommentariëring of herwaardering van in situ berekeningen voor operationele en extreme condities voor het jacket, fundering en hoofdplatform, waaronder een beoordeling van de pijlerpenetratie en analyse van materiaalspanningen.
  • Beoordeling, becommentariëring of herwaardering van de vermoeiingsberekeningen van het jacket.

Na het succesvol afronden van beide reviews geeft Bureau Veritas drie documenten af, het Report of Lifetime Extension, het Certificate of Structural Lifetime Extension en een nieuwe Certificate of Fitness (CoF).