Image
Cover CSRD

CSRD: BV helpt u om het te begrijpen en voor te bereiden

Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) is de nieuwe EU-wetgeving die alle grote bedrijven verplicht om regelmatig verslag uit te brengen over hun activiteiten op het gebied van milieu en sociale impact. Het helpt investeerders, klanten, beleidsmakers en andere belanghebbenden om niet-financiële prestaties inzichtelijk te maken en stimuleert tegelijkertijd een meer verantwoorde benadering van zakendoen.

De nieuwe wetgeving zorgt ervoor dat het rapporteren rondom duurzaamheid een prioriteit wordt bij grote en middelgrote bedrijven in Europa. En voor het eerst definieert de CSRD een gemeenschappelijk rapportagekader voor niet-financiële gegevens.

De CSRD is van toepassing op alle bedrijven die aan ten minste twee van de volgende drie criteria voldoen; € 40 miljoen netto-omzet, € 20 miljoen balans en meer dan 250 medewerkers. De meeste bedrijven van meer dan deze omvang die in de EU zijn gevestigd, evenals EU-dochterondernemingen van buitenlandse bedrijven, vallen onder het toepassingsgebied van de CSRD. In totaal bedraagt dit ongeveer 50.000 bedrijven.

Lees verder voor meer informatie, of klik gelijk op de button om uw interesse voor een training over dit onderwerp vrijblijvend kenbaar te maken. 

Wat is CSRD?

De CSRD-rapportagenormen zullen bedrijven helpen om hun milieu-, sociale en bestuursgerelateerde (ESG) risico's beter te meten en te beheersen. Het gaat hierbij om de volgende aspecten:

  • Milieu – bijvoorbeeld klimaatverandering, vervuiling, water en oceanen, biodiversiteit en ecosystemen, circulaire economie.
  • Sociaal – bijvoorbeeld diversiteit en inclusiviteit, mensenrechten, arbeidsomstandigheden, gezondheid en veiligheid, werknemersrelaties, loonverschillen, aanverwante rechten, werknemers in de value chain, getroffen gemeenschappen, consumenten en eindgebruikers.
  • Bestuur - bijvoorbeeld beleid, risicobeheer en interne controles, structurele transparantie, onafhankelijkheid en toezicht, verantwoorde bedrijfspraktijken, ethiek, anticorruptie en billijke beloning van bestuurders.

Hoe kan Bureau Veritas ondersteunen?

Met een gespecialiseerd team van duurzaamheidsexperts (ingenieurs, wetenschappers) die wereldwijd actief zijn, kunnen wij inzichten bieden aan klanten bij het beoordelen van hun volledige scala aan operationele activiteiten aan de hand van de nieuwe normen voor deze duurzaamheidsrapportage. Bedrijven die aan de criteria voldoen, moeten op 1 januari 2024 hun op de CSRD afgestemde rapportage indienen, waarin de duurzaamheidsprestaties voor het boekjaar 2023 worden beschreven. Dit zal een uitdagend proces zijn voor rapporterende bedrijven, omdat het verzamelen en controleren van gegevens tijd en samenwerking tussen teams van financiën, operations, human resources en duurzaamheid vergen.

We dringen er bij bedrijven op aan nu in actie te komen. Ons team werkt samen met bedrijven door de huidige situatie en behoeften te beoordelen en de meest geschikte route te ondersteunen om naleving van de eisen te borgen.

We bieden een Gap-analyse om uw bestaande organisatiepraktijken en duurzaamheidsstatistieken te toetsen aan de bekende CSRD-vereisten om eventuele hiaten in bestaande processen te identificeren.

Bureau Veritas heeft veel kennis en ervaring op het gebied van duurzaamheidsdiensten. Onze onpartijdigheid zorgt voor volledige gemoedsrust omtrent deze nieuwe regelgeving.

De voordelen

  • Bereid u voor op naleving van de nieuwe CSRD – win vertrouwen en geloofwaardigheid
  • Bied transparantie over duurzaamheidsprestaties aan belanghebbenden
  • Trek kapitaalinvesteringen aan
  • Verzamel gegevens op een verantwoorde en ethische manier
  • Beheers risico's en bereik een betere duurzaamheidsprestatie op lange termijn
  • Identificeer problemen of hiaten ten behoeve van besluitvorming
  • Allemaal met ondersteuning van een gespecialiseerd duurzaamheidsteam - wereldleiders op het gebied van QHSE en CSR

Bent u geïnteresseerd in een training over deze nieuwe wetgeving? Klik op de button hieronder om op de hoogte te blijven.