Image
Validatie van Koel- en Vriesruimtes

Validatie van koel- en vriesruimtes

INLEIDING

Koel- en vriesruimtes in de medische sector en de farmaceutische en voedingsmiddelenindustrie moeten aan de hoogste eisen voldoen. Om aan te tonen dat uw koel- en vriesruimtes goed functioneren, moet u deze periodiek laten valideren. Bureau Veritas kan deze validatie op zorgvuldige wijze voor uw uitvoeren.

De afdeling Validatie & Monitoring van Bureau Veritas is in 1985 ontstaan vanuit Krachtwerktuigen (Kwant) en later KW2. Door onze ruime ervaring op het gebied van procesvalidaties bent u verzekerd van een vakkundig uitgevoerde procedure. En met ons team van tien gedegen opgeleide validatietechnici kunnen wij flexibel plannen.

BELANGRIJKSTE TOEPASSINGSGEBIED

Wij valideren koel- en vriesruimtes in de medische sector, de farmaceutische industrie en de voedingsmiddelenindustrie wanneer dit vereist of gewenst is.

NORMINHOUD

Voor de validatie van koel-vriesruimtes bestaan geen geharmoniseerde normen. Onze validatie vindt plaats op basis van eisen van de opdrachtgever of op basis van marktspecifieke voorschriften.

VALIDATIETRAJECT

Hoe ziet het validatietraject eruit? Eerst stellen wij samen met u als opdrachtgever/gebruiker een onderzoeksplan op. Belangrijke aandachtspunten in dit plan:

  • de norm die van toepassing is
  • het soort apparaat (merk, type, leeftijd, status, afmeting etc.)
  • de beladingen
  • de processen.

In overleg met u bepalen we in dit stadium ook wanneer de validatie plaatsvindt.

Onze validatietechnicus voert metingen uit tijdens het proces en beoordeelt de meetresultaten aan de hand van de afgesproken eisen of voorschriften. Na afloop bespreekt de technicus de uitkomsten met u en krijgt u een voorlopig oordeel. Binnen twintig werkdagen ontvangt u een definitief rapport met alle bevindingen en conclusies.

ACCREDITATIE

De afdeling Validatie & Monitoring van Bureau Veritas is geaccrediteerd als ISO/IEC 17020 type A inspectie-instelling door de Raad voor Accreditatie (RvA) onder nummer I002. Deze accreditatie betekent dat de door ons uitgevoerde werkzaamheden volledig onafhankelijk worden uitgevoerd. Bovendien worden onze werkzaamheden periodiek beoordeeld door de Raad voor Accreditatie (RvA) en door diverse certificeringsinstellingen. Op de RvA-website vindt u de scope van de werkgebieden waarvoor wij geaccrediteerd zijn.

INFORMATIE

Meer weten over de validatie van koel- en vriesruimtes door Bureau Veritas? Bel dan met onze afdeling Validatie & Monitoring (+31 (0)88 450 5710)