Image
Inspectie en Certificering Lichtschuimsystemen

inspectie en certificering lichtschuimsystemen

INTRODUCTIE LICHTSCHUIMSYSTEMEN

Lichtschuiminstallaties worden al vele decennia toegepast om gebouwen en goederen te beschermen tegen de gevolgen van brand. Ze zijn vooral van toepassing in situaties waarbij water als blusstof minder geschikt is, bijvoorbeeld bij de beveiliging van opslaggebouwen voor bepaalde gevaarlijke stoffen (PGS-15 opslag).

In sommige gevallen brengt de gebruiker of eigenaar lichtschuiminstallaties aan om zijn brandrisico’s te beperken. In andere gevallen eist de verzekeraar zo’n installatie als onderdeel van een verzekeringscontract, of stelt de overheid deze als voorwaarde voor het verlenen van een bouw- of milieuvergunning.

De lichtschuiminstallatie moet afgestemd zijn op het risico waartegen deze bescherming biedt, en deze bescherming moet gehandhaafd blijven. Om verzekerd te zijn van een adequate beveiliging wordt in veel gevallen certificering van de lichtschuimbeveiliging vereist. De certificering toont aan dat de lichtschuimbeveiliging aan de eisen voldoet en waarborgt de verwachte bescherming, niet alleen bij oplevering maar ook in de jaren daarna.

TOEPASSINGSGEBIED LICHTSCHUIMSYSTEMEN

Lichtschuimsystemen geven invulling aan de eisen in een milieuvergunning voor de opslag van gevaarlijke stoffen in de industrie. Gebruikers van opslaggebouwen kunnen deze systemen verder naar hun eigen wensen laten aanleggen.

NORMINHOUD

De gebruikelijke normen om tot certificering van lichtschuimsystemen te kunnen komen zijn onder andere de standaarden NFPA 11, NFPA 15 en NFPA 16. Voor brandmeldinstallaties, noodzakelijk voor de activering van de lichtschuiminstallatie, is NEN 2535 van toepassing en voor ontruimingsalarminstallaties NEN 2575.

CERTIFICATIETRAJECT CCV INSPECTIESCHEMA’S

Hoe ziet een certificatietraject eruit? Inspecties kunnen plaatsvinden op afgeleide doelstellingen conform het CCV-inspectieschema Brandbeveiliging, Hierbij worden de uitgangspunten, het detailontwerp en de uiteindelijke installatie beoordeeld, waarna bij goedkeuring een inspectiecertificaat kan worden verstrekt. Daarnaast kan inspectie van lichtschuimsystemen noodzakelijk zijn op PGS-locaties vanuit de milieuvergunning waarin de PGS-15 richtlijn wordt aangewezen. Hierbij maken we gebruik van het CCV-inspectieschema Uitgangspuntendocumenten Brandbeveiliging Opslag Gevaarlijke stoffen volgens PGS (UPD-PGS) en het CCV-inspectieschema Brandbeveiliging Opslag Gevaarlijke Stoffen PGS.

RvA ACCREDITATIE

Bureau Veritas is door de Raad van Accreditatie geaccrediteerd voor het uitvoeren van inspectiewerkzaamheden onder registratienummer I 002, Type A onafhankelijke inspectie-instelling (zie ook RVA.nl). Dit geldt voor inspecties op afgeleide doelstellingen, inspectie op conformiteit met het UPD-PGS en inspecties op normconformiteit. Daarnaast voeren wij steekproefinspecties uit voor certificatie-instellingen.

INFORMATIE

Voor aanvullende informatie over dienstverlening en de toepassingsmogelijkheden kunt u rechtstreeks contact opnemen met de afdeling Brand op 088 4505670.