Certificering  managementsysteem mvo prestatieladder

Certificering 
managementsysteem
mvo prestatieladder

INTRODUCTIE CERTIFICERING MANAGEMENTSYSTEEM MVO PRESTATIELADDER

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) en het vaak als synoniem gebruikte begrip duurzaamheid hebben de laatste decennia een prominente plaats ingenomen in de maatschappij, de politiek en het bedrijfsleven. MVO is zelfs zo aanwezig dat het tegenwoordig bij veel organisaties deel uit maakt van de strategie en de operationele bedrijfsvoering.

Het feit dat de overheid en het bedrijfsleven in toenemende mate en in breed verband MVO als een kritische succesvoorwaarde beschouwen ligt deels mee aan de grondslag van deze ontwikkeling. In veel gevallen fungeert MVO ook als een onderscheidende factor.

MVO PRESTATIELADDER

De managementsysteemnorm MVO Prestatieladder, ontstaan in Nederland, werd in 2010 geïntroduceerd als alternatief voor de niet- certificeerbare internationale MVO richtlijn ISO 26000. De norm is geïnspireerd op zowel de ISO 26000 richtlijn als op de internationale richtlijnen voor MVO- en Duurzaamheidsverslaggeving, AA 1000 en GRI.

Nieuwe inzichten in MVO en de introductie van de High Level Structure (HLS) voor managementsysteemnormen zorgden voor een doorontwikkeling van de norm uit 2010 waardoor in 2013 de huidige versie van de norm ontstaan is. Sinds 2015 geniet de MVO Prestatieladder ook erkenning in het buitenland.

NORMINHOUD

Managen van de betrokkenheid en de verwachtingen van de stakeholders staan centraal in de MVO Prestatieladder met haar 33 prestatie indicators en haar eisen gesteld aan het managementsysteem. Dit met het concept ‘People, Planet & Profit’ als uitgangspunt, verdeeld over 7 kernthema’s: behoorlijk bestuur, arbeidsomstandigheden, mensenrechten, eerlijk zaken doen (‘fair trade’), consumenten aangelegenheden, milieu en betrokkenheid bij de samenleving.

De MVO Prestatieladder kent vijf oplopende niveaus waarin de prestaties op de indicatoren en het aantal typen betrokken stakeholders de maatstaf vormen.

TOEPASSINGSGEBIED

De methodiek van de managementsysteemnorm MVO Prestatieladder is generiek. Dat wil zeggen dat de methodiek kan worden toegepast op eender welke organisatie, zowel in België als internationaal, ongeacht haar grootte, haar aantal medewerkers, de sector waarin de organisatie actief is of de aard van de (primaire) activiteiten, zoals profit, non-profit of overheid.

CERTIFICATIETRAJECT

Hoe ziet het certificatietraject eruit? Het certificatietraject van de MVO Prestatieladder volgt in grote lijnen het patroon van alle andere generieke managementsysteemnormen. Dat patroon is gebaseerd op een uitvoeringsmethodiek in een vaste cyclus van 3 jaar. Bij de MVO Prestatieladder hangt de certificatiecyclus af van het niveau dat een organisatie beoogt. Instappen kan van niveau 1 t/m 4, niveau 5 kan alleen bereikt worden na een succesvolle afronding van niveau 4. Niveaus 1 en 2 vereisen na 1 jaar een overstap naar het volgende niveau en vanaf niveau 3 geldt de vaste certificatiecyclus van 3 jaar.

Na een certificatie audit die bestaat uit een voor- en toetsingsonderzoek, wordt de gecertificeerde organisatie jaarlijks (vanaf niveau 3) onderworpen aan tussentijdse onderzoeken. Op die manier kunnen we vastellen of bij voortduring nog steeds wordt voldaan aan de eisen van de norm. Aan het einde van gans het traject kan de gecertificeerde organisatie een nieuwe cyclus van drie jaar opstarten die begint met een hercertificatie audit.

Ontvangt u graag meer gedetailleerde informatie over de praktijk van deze certificering? Bekijk dan onze brochure Het Certificatieproces, welke u hier op onze website kan downloaden. 

AANVULLENDE NORMEN

De norm MVO Prestatieladder kan worden toegepast als volwaardig managementsysteem, maar – mede dankzij de High Level Structure – zijn combinaties met andere managementsysteemnormen zoals ISO certificering ISO 9001 (kwaliteit), ISO 14001 (milieu) of bijvoorbeeld ISO 45001 (gezond & veilig werken) en de norm CO2 Prestatieladder ook mogelijk.

Heeft u interesse in een training dan verwijzen wij u graag naar onze trainingswebsite. U kunt vrijblijvend contact met ons opnemen voor informatie en advies op maat. Wij zijn telefonisch te bereiken via het telefoonnummer: +31(0) 88 450 56 00.