Image
Inspectie van elektrische uitrusting machines

Nen-en-iec 60204 en Saso-inspectie
Inspectie van elektrische uitrusting machines

INTRODUCTIE

Elke machine die binnen de Europese Unie op de markt wordt gebracht of gebruikt, moet voldoen aan de veiligheids- en gezondheidseisen uit de Machinerichtlijn. Onder Richtlijn 2006/42/EG vallen machines, verwisselbare uitrustingsstukken, veiligheidscomponenten, hijs- en hefgereedschappen, kettingen, kabels en banden, verwijderbare mechanische overbrengingssystemen en niet-voltooide machines.

De norm voor beoordeling van de elektrische uitrusting van een machine is de NEN-EN-IEC 60204-1 waarbij per land nog een aanvulling van toepassing kan zijn. Dit is onder andere het geval bij export van machines naar Saoedi-Arabië waarbij de nationale afwijkingen van Saoedi-Arabië gelden.

Inspectie conform NEN-EN-IEC 60204-1

Het doel van een inspectie volgens de Machinerichtlijn is om na te gaan of de betreffende machine voldoet aan de van toepassing zijnde normen en voorschriften waarbij in overleg verschillende inspecties en combinaties mogelijk zijn:

  • beoordeling van het ontwerp van een machine;
  • het bijwonen van de inbedrijfstelling;
  • inspectie van de elektrische installatie inclusief functionele beproeving veiligheidssystemen;
  • verificatie van het beoogde veiligheidsniveau van de totale machine;
  • verificatie van de afzonderlijke veiligheidsketens t.a.v. het vereiste Performance Level.

De inspectie kan voorafgaand aan de ingebruikname plaatsvinden, maar kan ook periodiek worden uitgevoerd als basisvoorwaarde zodat de veiligheid van de werkomgeving kan worden gewaarborgd.

In overleg kan de inspectie worden uitgebreid met een aanvullend thermografisch onderzoek van de machine en bijbehorende regel- en besturingskast kan hiermee, naast de veiligheid, ook de continuïteit van de installatie veelal worden gewaarborgd.

INSPECTIEMETHODIEK

Wij beoordelen de machine aan de hand van de norm NEN-EN-IEC 60204-1: 'Veiligheid van machines – Elektrische uitrusting van machines – Deel 1: Algemene eisen'. Deze beoordeling vindt plaats door middel van een visuele inspectie, metingen en beproevingen.

Bij een eerste afname of opleverinspectie wordt tevens gecontroleerd of de van toepassing zijnde documenten, zoals elektrische schema’s en een handleiding, beschikbaar en volledig zijn.

De inspectie wordt samengevat in een rapportage die een onderdeel kan uitmaken van het Technisch Constructiedossier van de fabrikant. Daarna kan de fabrikant een verklaring van overeenstemming afgeven en mag hij een CE-markering aanbrengen op de beoordeelde machine (indien de machine niet valt onder bijlage IV van de Machinerichtlijn 2006/42/EG). Deze overeenstemmingsverklaring is tevens een onderdeel van het SASO-documentatiepakket.

INFORMATIE

Voor aanvullende informatie over onze dienstverlening en de toepassingsmogelijkheden kunt u ons bellen op +31 88-4505720.