Image
CERTIFICATIE OFFSHORE BUISLEIDINGEN

Certificatie offshore buisleidingen

INTRODUCTIE CERTIFICATIE OFFSHORE BUISLEIDINGEN

De Mijnbouwwet in Nederland eist dat een offshore buisleiding alleen gelegd mag worden, indien een bevoegd beoordelingsinstituut deze heeft gecertificeerd. Bureau Veritas heeft meer dan 30 jaar ervaring in het certificeren van offshore buisleidingen volgens NEN3656.

CERTIFICATIETRAJECT

De eerste stap in het certificatietraject is de design review. Daaronder valt onder andere de goedkeuring van calculaties, ontwerpcriteria en tekeningen. Een goede design review is cruciaal voor de verdere aanleg van een buisleiding, in het bijzonder de weight and strength verification (loading/bending) en de fatigue during installation and operation. Bij goedkeuring van het ontwerp geeft Bureau Veritas een Design Appraisal Certificate af.

Pas na deze goedkeuring van het design kan de uitvoerende organisatie het materiaal voor de buisleiding inkopen. Bureau Veritas voert de inspecties op dit materiaal uit bij de fabrikant, benodigd voor Line Pipe Certification Hierbij beoordelen we het Inspection Test Plan (ITP) en de productie procedures, monitoren we destructieve testen en reviewen en valideren we de documentatie. Bij goedkeuring geven we een 3.2 certificaat af, volgens EN10204.

Bureau Veritas monitort ook het hele coating proces, waarbij de nadruk ligt op de coating procedures en QA/QC procedures. Daarnaast toetsen we steekproefsgewijs het aanbrengen van de coating aan de binnenkant van de buisleiding.

Voordat de buisleiding gelegd kan worden, bekijkt Bureau Veritas alle documentatie die betrekking heeft op de fabricatie-, las-, NDT- en kwaliteitsprocedures. Na goedkeuring van deze procedures kan de uitvoerende organisatie de buisleiding aan elkaar lassen en leggen. Bureau Veritas inspecteert ook tijdens dit proces en ziet toe op het volgen van de procedures en het ITP. Daarnaast zien we er ook op toe dat de bestaande buisleidingen niet beschadigd raken, door de kruisingen te monitoren.

Om aan te tonen dat de buisleiding sterk genoeg is, voeren we na het lassen en leggen een hydrotest uit. Daarna volgt een lektest met gas (lucht/productiegas) om na te gaan of de buisleiding dicht is. Na het succesvol afronden van deze testen geven we een Pipeline Leak Tightness Test Certificate af.

Wanneer we het gehele bovenstaande proces succesvol hebben bevonden geven we als laatste een  Certificate of Fitness af. De geldigheid van deze CoF is gebaseerd op de levensduur van die buisleidingdie bepaald is in de ontwerpfase.

ADDITIONELE DIENSTEN

Bureau Veritas kan zonodig aanvullende inspecties uitvoeren, onder andere een Pipe Integrity Management system review (PIM) en inspecties voor Lifetime Extension.