Image
Thermografisch onderzoek

Schakel- en verdeelinrichtingen en Regel- en besturingskasten
Thermografisch onderzoek

INTRODUCTIE

Thermografie met een thermografische camera is niet meer weg te denken uit het dagelijks beheer van elektrische installaties. Een thermografische camera is relatief eenvoudig in gebruik en kan veilig worden toegepast voor temperatuurmeting van een aansluiting of een component in de elektrische installatie.

Thermografie is een passieve en contactloze meetmethode. Dit houdt in dat de elektrische installatie niet hoeft te worden afgeschakeld. Het is juist van belang dat de installatie zo veel mogelijk belast is, alleen dan kan er een goed beeld worden weergegeven over de staat van de elektrische installatie. Wel dient men er rekening mee te houden dat het onderzoek van de installatie altijd een momentopname is.

HET DOEL VAN THERMOGRAFIE

Het doel van het thermografisch onderzoek van de elektrische installatie is het vroegtijdig opsporen en detecteren van slechte elektrische verbindingen, oververhitting van elektrische componenten, defecte componenten, ongelijke - en/of overbelasting en ontwerpfouten.

Met thermografie kunnen temperaturen worden gemeten die een indicatie kunnen zijn voor een defect met als mogelijk gevolg een te hoge temperatuur of zelfs brand. Door een defect in een vroeg stadium vast te stellen, kunnen storingen, brand(schade), gevolgschade of uitval van de elektrische installatie worden voorkomen.

Een thermografisch onderzoek kan separaat worden uitgevoerd of in combinatie met bijvoorbeeld een periodieke NEN 3140-inspectie. In beide gevallen zal het onderzoek zich met name richten op de aanwezige schakel- en verdeelinrichtingen en/of op de binnen het bedrijf aanwezige regel- en besturingskasten.

INSPECTIEMETHODIEK

De inspectie bestaat uit temperatuurmeting met een warmtebeeldcamera, aanvullende stroommetingen en rapportage. De inspecteur bepaalt, in overleg met de beheerder of opdrachtgever, welke delen van de installatie wanneer worden gecontroleerd.

Na beoordeling van de gemeten temperatuur en de aanvullende stroommetingen wordt aanbevolen of, ten opzichte van de veiligheid en betrouwbaarheid van de elektrische installatie, eventuele directe actie is vereist en of aanvullend onderzoek noodzakelijk is.

De resultaten van de inspectie leggen wij vast in een rapport, waarin alle relevante onderwerpen aan de orde komen. Op verzoek kan ook een thermogram en digitale foto worden toegevoegd van situaties waar geen afwijkingen zijn geconstateerd.


ACCREDITATIE


De afdeling Electrical van Bureau Veritas is geaccrediteerd als ISO/IEC 17020 type A inspectie-instelling door de Raad voor Accreditatie (RvA) onder nummer I002. Deze accreditatie betekent dat de door ons uitgevoerde werkzaamheden volledig onafhankelijk worden uitgevoerd. Bovendien worden onze werkzaamheden periodiek beoordeeld door de Raad voor Accreditatie (RvA) en door diverse certificeringsinstellingen. Op de RvA-website vindt u de scope van de werkgebieden waarvoor wij geaccrediteerd zijn.
 

INFORMATIE

Voor aanvullende informatie over onze dienstverlening en de toepassingsmogelijkheden kunt u ons bellen op +31 88-4505720.