Image
Inspectie maatregelen tegen statische elektriciteit

Inspectie - maatregelen tegen statische elektriciteit

INTRODUCTIE

In een groot aantal productiebedrijven en -omgevingen bestaat het gevaar van elektrostatische ontlading, als gevolg van opbouw van statische elektriciteit. Statische elektriciteit is de benaming voor elektriciteit die zich kan voordoen in slecht- of niet-geleidende stoffen, ook wel isolatoren genoemd. In de isolatoren kan elektrische lading worden opgewekt die in ongunstige omstandigheden zal opbouwen tot een risicovol spanningsniveau. Zodra de opgebouwde statische elektriciteit zich door middel van vonkoverslag ontlaadt, bestaat de kans op brand of zelfs stofexplosies.

VOORKOMEN IS BETER DAN GENEZEN

Het voorkomen van opbouw van statische elektriciteit is de beste remedie tegen ontlading hiervan. Wordt er geen spanningsniveau opgebouwd, dan blijft de kans op vonkoverslag en de hierop volgende risico’s uit. De opbouw van statische elektriciteit kan op drie manieren worden voorkomen. Door het consequent aarden van alle metalen installatieonderdelen, door de luchtvochtigheid op een hoog niveau te houden en/of door het toevoegen van antistatische procesvloeistoffen. In dit productblad wordt het consequent aarden behandeld.

INSPECTIEMETHODIEK

De inspectiemethodiek is gebaseerd op het, op juiste en efficiënte wijze, onderzoeken van potentiëel gevaarlijke situaties als gevolg van statische elektriciteit, en op de beoordeling van de hiertegen genomen maatregelen.

Tijdens het bezoek en de onderzoeksdag(en) worden de relevante gegevens verzameld, door o.a.:

  • inventarisatie van de installaties, leidingen en apparatuur die kunnen zorgen voor oplading, accumulatie van lading en ontlading;
  • inventarisatie van de gebieden en ruimten met gas- en/of stofexplosiegevaar in relatie met eerder genoemde installaties, leidingen en apparatuur;
  • inventarisatie van de vloeistoffen en vaste stoffen die binnen de processen worden gebruikt en de snelheden waarmee deze worden getransporteerd of verwerkt;
  • beoordeling van de reeds getroffen maatregelen en voorzieningen ter voorkoming van elektrostatische oplading. Hierbij ligt de nadruk op het uitvoeren van metingen aan de installatie, waarbij de consequente vereffening wordt beoordeeld.

Met de verzamelde gegevens en met behulp van de NPR-CLC-IEC/TR 60079-32-1 wordt nagegaan of er gevaarlijke situaties kunnen ontstaan door elektrostatische oplading, accumulatie van lading en ontlading. Hierbij kan gebruik worden gemaakt van het Chemiekaartenboek, diverse naslagwerken en bedrijfsgegevens.

Bureau Veritas Industrial Services heeft een ruime ervaring met inspecties in de utiliteit, industriële installaties, zorgomgevingen en in openbare gebouwen. Met onze kennis en ervaring kan steeds een onafhankelijke en kwalitatief hoogwaardige inspectie worden uitgevoerd.
 

ACCREDITATIE


De afdeling Electrical van Bureau Veritas is geaccrediteerd als ISO/IEC 17020 type A inspectie-instelling door de Raad voor Accreditatie (RvA) onder nummer I002. Deze accreditatie betekent dat de door ons uitgevoerde werkzaamheden volledig onafhankelijk worden uitgevoerd. Bovendien worden onze werkzaamheden periodiek beoordeeld door de Raad voor Accreditatie (RvA) en door diverse certificeringsinstellingen. Op de RvA-website vindt u de scope van de werkgebieden waarvoor wij geaccrediteerd zijn.

INFORMATIE

Voor aanvullende informatie over onze dienstverlening en de toepassingsmogelijkheden kunt u ons bellen op +31 88-4505720.