PRODUCTION DE DENRÉES ALIMENTAIRES

Voedselproductie

De wereldwijde bevolkingsgroei legt een enorme druk op natuurlijke hulpbronnen. Wij helpen u bij het optimaliseren van de landbouwopbrengsten en bij het aantonen van het verantwoord gebruik van grondstoffen.

DUURZAME TOENAME VAN LANDBOUWOPBRENGST

UW UITDAGINGEN

Snelle bevolkingsgroei draagt bij aan de afnemende hoeveelheid natuurlijke hulpbronnen, van overvloedige hoeveelheden water die nodig zijn voor irrigatie van de landbouw tot verminderde mondiale visstanden. Als boer of landbouwprofessional moet u de juiste balans vinden tussen het verhogen van uw opbrengsten en het aantonen van verantwoord gebruik van natuurlijke hulpbronnen. Tegelijkertijd wilt u toegang krijgen tot internationale markten. Strenge compliance-normen kunnen echter uitdagende belemmeringen creëren.

HOE WIJ U ONDERSTEUNEN

Wij bieden de test-, inspectie- en certificeringsdiensten (TIC) die u nodig heeft om uw opbrengsten te verhogen en tegelijkertijd een verantwoord gebruik van natuurlijke hulpbronnen te waarborgen.

  • Laboratoriumservices voor precisielandbouw Ons team van experts voert bodem- en inputanalyses uit om de kwaliteit van uw planten, water, meststoffen en fytosanitaire producten te bepalen. Wij bieden ook gewasmonitoringsoplossingen via drones om uw landbouwopbrengsten te optimaliseren.
  • Laboratoriumservices voor productie Wij bieden laboratoriumtests voor aspecten met betrekking tot GGO’s, chemicaliën en reststoffen en microbiologie om uw productie te stimuleren.
  • Productinspecties Bureau Veritas inspecteert uw producten om hun hoeveelheid en herkomst te bepalen voor export.