Image
KETELHUIZENBEHEER

Ketelhuizenbeheer

INTRODUCTIE

Bij het beheer van ketelhuizen zijn vaak twee partijen betrokken: de eigenaar of beheerder van het gebouw en de partij die verantwoordelijk is voor het onderhoud. Doordat de installaties én eisen steeds ingewikkelder worden kan het lastig zijn om dit beheer goed uit te voeren. Het niet goed inschatten van afwijkingen en daarmee de noodzaak voor het vervangen van onderdelen kan tot miscommunicatie leiden bij de partijen, maar ook tot storingen en de daaraan gekoppelde faalkosten.

Bureau Veritas Asset Management ontwikkelde een methode om ketelhuizen beter te beheren. Doordat we alle partijen beter inzicht geven in de problematiek zorgen we ervoor dat een storing snel kan worden verholpen, zonder onnodige kosten en wachttijden. Door onze specifieke kennis van ketels en appendages kunnen we een objectief beeld schetsen van de algehele technische staat, de staat van onderhoud en de brandveiligheid. Wij nemen het voortouw en beperken de belasting voor uw organisatie tot een minimum.

Waarom ketelhuizenbeheer?

Onderhoudskosten zijn een belangrijk deel van de exploitatiekosten van onroerend goed. Tegelijkertijd zijn gebouwen, technische installaties en wettelijke verplichtingen ook steeds complexer geworden. Daardoor wordt het steeds moeilijker het onderhoud goed te plannen en de kosten goed te budgetteren.

Hoe kunnen we voorkomen dat de kwaliteit van een verwarmingsinstallatie achteruitgaat? Welke garanties heeft u voor de bedrijfszekerheid van de installaties? En welke kosten zijn hiervoor aanvaardbaar? Stuk voor stuk concrete vragen, waarvoor een objectief en structureel inzicht nodig is met betrekking tot de staat van onderhoud waarin uw ketelhuis en de ermee samenhangende installaties verkeren.

Wat houdt ketelhuizenbeheer in?

Wanneer wij uw ketelhuizen mogen beheren, zullen wij onderstaande zaken voor u verzorgen:

  • jaarlijkse conditiemeting van de installaties conform NEN 2767
  • het beoordelen van offertes en facturen op basis van de lopende overeenkomsten
  • controle op naleving van de onderhoudsovereenkomsten
  • jaarlijkse meerjarenbegroting
  • keuringsmanagement (SCIOS-scope 1, 2, 7a, 7b, 7c PI en PO)
  • storingsmanagement
  • het voorzitten van periodieke besprekingen met installateurs of onderhoudspartijen
  • advies aan gebouweigenaren (of beheerders)
  • het bieden van oplossingen bij problemen en calamiteiten
  • ondersteuning in tenderen van onderhoudsovereenkomsten.

Bureau Veritas Asset Management

Bureau Veritas Asset Management richt zich op ondersteuning van uw gebouwbeheer. Wij hebben specifieke expertise opgebouwd rondom verwarmingsinstallaties, ketelhuizen en stookruimtes. Daardoor hebben we de ervaring en deskundigheid in huis om installaties beter te doorgronden. Op die manier zullen we sneller en beter vaststellen wat het echte probleem is wanneer installaties aangeven een storing te hebben. Dit zorgt ervoor dat dergelijke problemen voortaan kunnen worden voorkomen, of voortaan efficiënter kunnen worden opgelost binnen de beschikbare financiële kaders. Zo kunnen we er samen voor zorgen dat uw gebouwen en installaties veilig zijn voor gebruikers en hun omgeving en voldoen aan de wettelijke én de door u gewenste condities. 

INFORMATIE

Voor aanvullende informatie over onze dienstverlening en de toepassingsmogelijkheden kunt u ons bellen op +31 88 450 55 00.