Image
CONDITIEMETING CONFORM NEN 2767 mini

Asset management - conditiemeting conform nen 2767

INTRODUCTIE 

Sinds 2006 geldt de NEN 2767 als dé norm voor de conditiemeting van het gebouw en de installaties. Dat gebeurt objectief en op basis van geconstateerde gebreken. De NEN 2767 bevat daarom niet alleen richtlijnen voor een uniforme methode van inspecteren, maar ook een lijst met mogelijke gebreken en hoe deze gebreken meewegen in de totale conditiemeting. Het resultaat van deze conditiemeting wordt weergegeven in een conditiescore, uitgedrukt in een waarde op de schaal van 1 tot 6. Een score van 1 staat voor ‘zo goed als nieuw’, een score van 6 betekent dat dit onderdeel in de slechtst mogelijke conditie verkeert. 

De conditiemeting omvat alle delen van het gebouw en de installaties. Op die manier ontvangt u als beheerder een helder en vergelijkbaar overzicht, waarmee u de staat van onderhoud van het gebouw en zijn installaties kunt beoordelen en daarop uw strategie kunt afstemmen.  

WAAROM EEN CONDITIEMETING NEN 2767? 

Onderhoudskosten vormen een belangrijk onderdeel van het exploiteren van onroerend goed. Hier hebben zowel eigenaren, huurders, vastgoedbeheerders als exploitanten mee te maken. Maar gebouwen, technische installaties en wettelijke verplichtingen zijn steeds complexer geworden.  

Hoe kunnen we voorkomen dat de kwaliteit van een gebouw achteruitgaat? Wanneer moet u omschakelen naar de ‘laatste stand der techniek’? Welke garanties heeft u voor de bedrijfszekerheid van de installaties? En welke kosten hiervoor vinden we nog aanvaardbaar? Stuk voor stuk concrete vragen, waarvoor een objectief en structureel inzicht nodig is met betrekking tot de staat van onderhoud waarin het gebouw en de ermee samenhangende installaties verkeren. 

WAT HOUDT EEN CONDITIEMETING NEN 2767 IN? 

De conditie van alle gebouwonderdelen wordt vastgesteld volgens de in de NEN 2767-1 voorgeschreven methodiek. De vastgestelde condities - mét bijbehorende gebreken - leiden tot een planning van onderhoudsmaatregelen, waarbij rekening gehouden wordt met het gewenste onderhoudsniveau.  

Wilt u inzicht krijgen in alle gewenste toekomstige vervangingen binnen een gebouw – eventueel binnen een bepaalde termijn? Dan zullen we de conditiemeting aanvullen met een meerjarenplan voor onderhoud, of zelfs een volledig Asset Maintenance Plan. 

Een conditiemeting is ook een uitstekende methode om inzicht te krijgen in de prestatie van de partijen die u voor het onderhoud hebt ingeschakeld. Hiermee kunt u tot op detailniveau vaststellen of zij aan hun verplichtingen voldoen. Hierbij geldt wel dat u uw overeenkomst met hen op de NEN 2767 moet hebben gebaseerd. 

BUREAU VERITAS ASSET MANAGEMENT 

Bureau Veritas Asset Management is gespecialiseerd in het opstellen van conditiemetingen conform NEN 2767. We zitten ook in de normcommissie van de NEN 2767 en kunnen u helpen bij het uitvoeren van de conditiemeting. Wanneer u dat wenst helpen wij u ook graag met het opstellen van een verbeterplan en het uitvoeren van maatregelen. Zo kunnen we er samen voor zorgen dat uw gebouwen en installaties voldoen aan de wettelijke én de door u gewenste condities.  

INFORMATIE 

Voor aanvullende informatie over dienstverlening en de toepassingsmogelijkheden kunt u ons bellen op: +31 88 450 55 00.