Image
RISICO-INVENTARISATIE & evaluatie (RI&E)

Risico-inventarisatie & evaluatie (RI&E)

INTRODUCTIE

De Arbowet vraagt van u dat u mogelijke (Arbo-gerelateerde) risico’s binnen uw bedrijf in kaart brengt en de juiste maatregelen neemt om deze risico’s zoveel mogelijk te verkleinen. Voor dat in kaart brengen van de aanwezige risico’s is de Risico-Inventarisatie en Evaluatie ontwikkeld, kortweg RI&E. Want pas als u weet welke risico’s er zijn, kunt u de juiste maatregelen treffen. Deze RI&E is verplicht voor alle bedrijven met personeel. De RI&E staat aan de basis van een Plan van Aanpak. Daarin staat wie wanneer welke maatregel neemt. Door het Plan van Aanpak uit te voeren kunnen bedrijven het werk veiliger en gezonder maken.

Waarom een RI&E?

Het doel van een RI&E is het ondersteunen van het management bij het voeren van een structureel arbobeleid, gelet op de aanwezige risico’s. Zo werkt u aan optimale werkomstandigheden voor uw werknemers. Ook vanuit financieel oogpunt is het aantrekkelijk om een RI&E uit te voeren. Want de kosten van bedrijfsongevallen en ziekteverzuim bedragen een veelvoud van de kosten die het veilig maken van de werkomgeving met zich meebrengt.

Voordelen van een RI&E:

  • Het geeft u een beeld van alle relevante gevaren en risico’s binnen uw bedrijf
  • U voldoet aan alle wettelijke verplichtingen
  • Met het plan van aanpak kunt u de kosten van ziekteverzuim terugdringen
  • Door het uitvoeren van de inventarisatie voelen werknemers zich meer betrokken bij de organisatie en gaan ze betere werkprestaties leveren

Een RI&E kan u onder andere helpen bij de volgde aspecten:

  • Het opzetten van een goed Arbo- en ziekteverzuimbeleid
  • Het verminderen van incidenten en ongevallen
  • Een beleid voor psychosociale arbeidsbelasting (pesten, seksuele intimidatie en agressie)

RI&E voor uw organisatie

Bureau Veritas Riskcontrol is gespecialiseerd in het inventariseren en adviseren bij een RI&E. Ook bieden wij hulp bij het opstellen van het Plan van aanpak. Desgewenst organiseert Bureau Veritas voor u de wettelijk verplichte toetsing. Ook kunnen wij uw bedrijf helpen bij het bijsturen of verder verdiepen van uw bestaande RI&E, dit door bijvoorbeeld het opstellen van Taak Risico Analyses of het gericht onderzoeken van bepaalde processen. Samen zorgen we ervoor dat uw organisatie zo veilig mogelijk is.

Bureau Veritas Riskcontrol

Onze aanpak kenmerkt zich door de inzet van speciale teams van ter zake kundige specialisten, die zich richten op specifieke projecten of onderdelen daarvan. Wij beschikken in zowel binnen- als buitenland over een ruime mate van expertise en praktijkervaring die wij op flexibele wijze inzetten, volledig afgestemd op uw behoefte.

INFORMATIE

Voor aanvullende informatie over onze dienstverlening en de toepassingsmogelijkheden kunt u ons bellen op +31 88 450 55 00.