Image
Bouw & Installatie

Bouw & Installatie

Bouw & Installatie

In de bouw- en installatiesector, die zich kenmerkt door een grote diversiteit in bedrijfsactiviteiten, spelen managementsystemen gebaseerd op de normen ISO 9001, ISO 14001 en ISO 45001, traditioneel een belangrijke rol. 

Daarnaast is er sprake van specifieke normen die (vrijwel) uitsluitend in de sector worden toegepast en betrekking hebben op zeer specialistische activiteiten. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan het ontwerpen, installeren, onderhouden en/of beheren van technische installaties, de aanleg van kabels en buizen of lasconstructies.

Werkzaamheden

Via certificering aan de hand van sectorspecifieke normen biedt Bureau Veritas Certification objectieve, onafhankelijke en terzake kundige toetsing. Onder andere met betrekking tot de kwaliteit en veiligheid van uitvoering van uiteenlopende activiteiten in de bouw- en installatiesector. Dat geldt ook voor aspecten zoals milieuzorg of vakbekwaamheid.

Focus

De focus van Bureau Veritas Certification ligt altijd op ondersteuning bij het verwezenlijken van de ambities van uw organisatie. Het voortdurend verbeteren van kwaliteit en vakbekwaamheid vereist expertise. Dat geldt ook voor de hieraan verbonden veiligheid en milieu aspecten bij de uitvoering van uw bedrijfsactiviteiten. Bureau Veritas Certification biedt die expertise door u bij te staan tijdens alle stappen van het proces.

Diensten

 • Safety Culture Ladder
 • VCA* /6.0 (veiligheid)
 • CO2 Prestatieladder
 • MVO Prestatieladder
 • BRL 6000
 • BRL 6000-21
 • BRL 6000-25
 • CKB (Kabel en bezuienaanleg)
 • SCIOS (stookinstallaties; elektrische installaties)
 • ISO 3834-2 (lasconstructies)
 • ISO 9001
 • ISO 14001
 • ISO 45001