Water en Sanitatie

Waterbronnen staan onder druk van een groeiende bevolking en klimaatverandering. Bureau Veritas ondersteunt nutsbedrijven in het effectief beheren en leveren van kostenefficiënt en veilig water aan consumenten.

WATER BRENGEN NAAR EEN DICHTERBEVOLKTE WERELD

UW UITDAGINGEN

Demografische veranderingen zorgen ervoor dat overheden wereldwijd zoeken naar innovatieve oplossingen om aan de vraag naar water te voldoen. Zij voelen de druk om grotere hoeveelheden water te leveren voor de landbouw en industrie, terwijl veel bestaande infrastructuren voor watervoorziening verouderen en onderhoud nodig hebben. Private bedrijven moeten onderhoudsinspanningen managen en kosteneffectieve manieren vinden om water aan consumenten te leveren. Tegelijkertijd moeten opkomende economieën geheel nieuwe waterinfrastructuren bouwen voor hun groeiende bevolking. Overheden en bedrijven moeten zorgen voor levering aan consumenten en winstgevendheid.

HOE WIJ U ONDERSTEUNEN

Onze CAPEX- en OPEX-services helpen onze klanten met het ontwikkelen van nieuwe infrastructuur, terwijl we tegelijkertijd risico’s beoordelen en de levensduur van bestaande installaties verlengen.

  • OPEX voor waterinfrastructuur
    Onderhoud van waterinfrastructuur is een groot probleem. Dat wordt veroorzaakt door de verouderende infrastructuur en de druk op de watervoorziening. Wij bieden operationele ondersteuning voor uw bestaande installaties – zoals verplichte inspecties en onderhoud, onderbrekingsondersteuning en niet-destructieve tests. Om de kosten, prestaties en betrouwbaarheid te verbeteren, bieden wij asset management support. Dit omvat onder andere conditiebewaking, risico-assessment en prestatieoptimalisatie, zodat de levensduur van installaties wordt verlengd.
  • Due diligence voor acquisities
    Waterprivatisering blijft een cruciaal onderdeel van het beleid in veel landen. Maar kopers weten vaak niet precies wat de staat is van de installaties die ze overnemen. Om dit investeringsrisico te beperken, bieden wij Technical Due Diligence-services voor omstandigheden waar waterbedrijven worden geprivatiseerd. Dit geeft private bedrijven de mogelijkheid om de staat van de installatie voorafgaand aan de koop te beoordelen.
  • CAPEX voor projecten
    Wij ondersteunen u in alle stadia van uw water- en sanitatieprojecten, van haalbaarheid en ontwerp en tot procurement, constructie en exploitatie. Ons doel: risico’s verminderen, prioriteit geven aan HSSE (Health, Safety, Security en Environment) en toegang krijgen tot een wereldwijde, betrouwbare supply chain. Ons dienstenaanbod omvat milieueffectrapportage, ontwerpbeoordeling, QA/QC, site-inspecties, personeelskwalificaties en asset integrity manamagent.