Image
Inspectie bliksembeveiligings installaties

Inspectie bliksembeveiligings
installaties

INTRODUCTIE

Om schade bij blikseminslag te voorkomen of minimaliseren, is het Lightning Protection System (LPS), een bliksembeveiligingsinstallatie, ontwikkeld. Deze installatie kan bestaan uit een extern bliksembeveiligingssysteem dat zorgt voor de beveiliging tegen een directe blikseminslag. Of een intern bliksembeveiligingssysteem dat beveiligt tegen overspanning bij een inslag in de nabije omgeving.

NEN 1014 / NEN-EN-IEC 62305

In de normen NEN 1014 en NEN-EN-IEC 62305 is vastgelegd waaraan aanleg, onderhoud en inspectie van deze bliksembeveiligingsinstallaties moeten voldoen. De werkzaamheden die in deze productsheet zijn vermeld, gaan over het onderdeel ‘Inspectie’ van de externe installatie voor blikseminslag.

Het doel van de inspectie is om te controleren of de bliksembeveiligingsinstallatie (nog) voldoet aan de technische voorschriften en veiligheidsvoorschriften. In de voorschriften staan de normen omschreven waaraan de bliksembeveiligingsinstallatie moet voldoen. Daarnaast wordt beschreven hoe gebreken, die na ingebruikneming kunnen ontstaan, worden ontdekt. Deze gebreken kunnen de werking belemmeren of een bron van gevaar veroorzaken.

Bij de inspectie bliksembeveiligingsinstallaties in de gebruiksfase wordt gekeken of voldaan is aan de normen die op de installatie van toepassing zijn. De inspectie wordt uitgevoerd op basis van de inspectie-eisen zoals in de betreffende norm beschreven.

INSPECTIEMETHODIEK

De gehanteerde inspectiemethodiek is afhankelijk van het jaar van aanleg gebaseerd op de bepalingen van NEN 1014 Hoofdstuk 11; Inspectie en onderhoud of NEN-EN-IEC 62305-3 Hoofdstuk 7; Onderhoud en inspectie van een LPS en is geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie (RvA). Zo is de opdrachtgever verzekerd van een deskundige aanpak en een onafhankelijke en integere uitvoering. Daarnaast is deze methodiek vastgelegd in een kwaliteitssysteem en bijbehorende technische naslagwerken. Onafhankelijke inhoudsdeskundigen van de RvA beoordelen jaarlijks de geaccrediteerde werkzaamheden.

Bureau Veritas Industrial Services heeft ervaring in en met alle industriële installaties, met de utiliteit, in zorgomgevingen en in openbare gebouwen. Met onze kennis en ervaring kan steeds een onafhankelijke en kwalitatief hoogwaardige inspectie worden uitgevoerd.

ACCREDITATIE


De afdeling Electrical van Bureau Veritas is geaccrediteerd als ISO/IEC 17020 type A inspectie-instelling door de Raad voor Accreditatie (RvA) onder nummer I002. Deze accreditatie betekent dat de door ons uitgevoerde werkzaamheden volledig onafhankelijk worden uitgevoerd. Bovendien worden onze werkzaamheden periodiek beoordeeld door de Raad voor Accreditatie (RvA) en door diverse certificeringsinstellingen. Op de RvA-website vindt u de scope van de werkgebieden waarvoor wij geaccrediteerd zijn.
 

INFORMATIE

Voor aanvullende informatie over onze dienstverlening en de toepassingsmogelijkheden kunt u ons bellen op +31 88-4505720.