Image
EXPLOSIEVEILIGHEIDSDOCUMENT

Explosie
veiligheidsdocument

INTRODUCTIE

De Arbowet verlangt van u dat u de veiligheid van uw werknemers kunt garanderen. Als werkgever bent u dan ook verplicht om een risico-inventarisatie en -evaluatie te (laten) maken. Daarin zet u op schrift welke risico’s de werkzaamheden in uw organisatie met zich meebrengen. Maar ook hoe u die risico’s zoveel mogelijk denkt te vermijden of te verkleinen.

Als in uw bedrijf een mogelijk risico bestaat op stof- of gasexplosies hoort daar ook een explosieveiligheidsdocument bij. Daarin staat:

  • een beoordeling van de explosierisico’s
  • een gevarenzone-indeling van gebieden met explosiegevaar
  • de technische en organisatorische maatregelen die u genomen hebt en die nog genomen moeten worden.

De regelgeving rond het explosieveiligheidsdocument (EVD)

Het explosieveiligheidsdocument moet zijn ingericht volgens de Europese richtlijn 1999/92/EG ‘Minimumvoorschriften voor de verbetering van de gezondheidsbescherming en van de veiligheid van werknemers die door explosieve atmosferen gevaar kunnen lopen’. Tegenwoordig kennen we die richtlijn onder de naam ATEX 153. Inhoudelijk is deze richtlijn gelijk aan de oude ATEX 137.

Wat staat er in het explosieveiligheidsdocument?

Het explosieveiligheidsdocument is het resultaat van een analyse van de explosierisico's. Hoe waarschijnlijk is het dat er explosieve situaties ontstaan? Hoe waarschijnlijk is het dat ontstekingsbronnen actief worden en hoe ernstig zijn dan de te verwachten gevolgen? En welke plaatsen in uw bedrijf moet u als gevarenzones bestempelen?  
Wanneer u dit eenmaal in kaart hebt gebracht, heeft u een exact inzicht in de technische of organisatorische maatregelen die nodig zijn om de veiligheid van uw medewerkers te waarborgen. Hoe u uw medewerkers moet waarschuwen en hoe ze moeten handelen wanneer zich onverhoopt toch een calamiteit voordoet.  Al deze analyses en maatregelen moeten zijn opgenomen in het explosieveiligheidsdocument.

Uw organisatie en het explosieveiligheidsdocument

De Europese norm NEN-EN 1127-1 beschrijft hoe u tot een goede risicoanalyse komt, en welke technische maatregelen u kunt nemen om de verschillende risico’s te ondervangen. Een goede richtlijn voor het definiëren en classificeren van de gevarenzones vindt u in de Nederlandse praktijkrichtlijn NPR 7910-1 (gasexplosiegevaar) of de NPR 7910-2 (stofexplosiegevaar), die respectievelijk zijn afgeleid van de Europese normen NEN-EN-IEC 60079-10-1 (gasexplosiegevaar) en NEN-EN-IEC 60079-10-2 (stofexplosiegevaar).

U ziet: het opstellen van een explosieveiligheidsdocument volgens al deze richtlijnen is gespecialiseerde materie. Bureau Veritas Asset Management kan zich buigen op jarenlange ervaring en expertise, en kan het explosieveiligheidsdocument desgewenst uitbreiden met een Ignition Hazard Assessment (IHA).

Bureau Veritas Asset Management

Bureau Veritas Asset Management richt zich op onderzoek en inspecties rondom gebouwbeheer. Het opstellen van explosieveiligheidsdocumenten is een van onze specialisaties. We kennen de regelgeving van binnenuit, want we hebben zitting in de normcommissie NEC-31 die zich bezighoudt met ontploffingsgevaren conform ATEX. We helpen u desgewenst ook graag met het opstellen van een verbeterplan en het uitvoeren van maatregelen. Zo kunnen we er samen voor zorgen dat uw gebouwen en installaties voldoen aan de wettelijke bepalingen rondom explosieveilige én de door u gewenste condities.

INFORMATIE

Voor aanvullende informatie over onze dienstverlening en de toepassingsmogelijkheden kunt u ons bellen op +31 88 450 55 00.