Kwaliteit

Kwaliteitsbeleid Bureau Veritas Benelux

Kwaliteitsmanagement

KWALITEIT, GEZONDHEID, VEILIGHEID EN MILIEU BINNEN DE BUREAU VERITAS GROUP
 

Inleiding
Bureau Veritas heeft een voorbeeld functie met betrekking tot het beleid in Kwaliteit, Gezondheid, Veiligheid en Milieu (QHSE). Omdat wij in Nederland, België en wereldwijd erkende QHSE leider zijn is er continu aandacht voor het verbeteren van de interne processen en de gezondheid en veiligheid van onze medewerkers. Maar ook het minimaliseren van de impact op het milieu en leveren van diensten met toegevoegde waarde aan onze klanten vormen ons DNA. Een netwerk van QHSE professionals wordt daarvoor op grote schaal ingezet bij Bureau Veritas, ondersteund en geleid door een centraal team.

Met onderstaande verklaringen wordt invulling gegeven aan de QHSE uitgangspunten.

Kwaliteitsverklaring:
- Aan de eisen van opdrachtgevers wordt zoveel mogelijk voldaan
- Individuele vaardigheden en betrokkenheid van medewerkers
- Alle bedrijfsprocessen zijn helder en concreet omschreven en medewerkers zijn hierin opgeleid
- Alle bedrijfsprocessen worden continue verbeterd en gestroomlijnd

Gezondheids-, veiligheids- en milieuverklaring:
- Geen enkele opdracht is het waard om uitgevoerd te worden als het niet veilig kan
- Gezondheid en veiligheid in de werkomgeving is de verantwoordelijkheid van iedere medewerker, subcontractor, opdrachtgever en bezoeker
- Alle bedrijfsongevallen kunnen voorkomen worden
- We dienen allemaal bij te dragen aan de bescherming van het milieu

Organisatie & managementsysteem

QHSE organisatie:
De implementatie, het beheer en de invoering van het QHSE beleid is een primaire verantwoordelijkheid van lijnmanagers, hierin bijgestaan door ons bedrijfseigen QHSE netwerk welke wordt gevoed en aangestuurd door de QHSE Leadership Groups. Deze Groups ontwikkelen beleid, houden toezicht en wisselen “best practices” uit binnen de gehele Bureau Veritas global organisatie.

QHSE Managementsysteem:
Ons managementsysteem voorziet ons van de juiste managementprocessen die noodzakelijk zijn voor een voortdurende en consistente verbetering van onze bedrijfsprestaties door:

- Afstemming van de organisatie door prioriteitenstelling en opzet van actieplannen
- Versterking van de mogelijkheden van het netwerk door training en coaching van medewerkers
- Monitoring van vorderingen, identificatie en oplossing van knelpunten door toepassing van indicatoren
- Waarborging van structurele ontwikkeling door in- en externe audits

Accreditatie en Certificeringen:
Een deel van onze activteiten vinden plaats onder accreditatie. Op de pagina accreditatie en impartialty (LINK) leest u meer over onze accreditaties.Verder beschikt Bureau Veritas  over een ISO9001, ISO14001, ISO 45001,  VCA  en SCIOS gecertificeerd managementsysteem*. Desgewenst kunnen we u op aanvraag een kopie verstrekken van ons certificaat.*gelimiteerd voor de in de scope aangegeven activiteiten.

Code of Ethics:
De 'Code of Ethics' van Bureau Veritas voldoet aan alle principes en eisen van de IFIA (International Federation of Inspection Agencies). De implementatie van de "Code of Ethics" wordt periodiek beoordeeld door een externe derde partij. Desgewenst kunnen we u op aanvraag een kopie verstrekken van de genoemde Code of Ethics.