Image
Initiële (ATEX-)inspectie explosieveilig materieel

Initiële (ATEX-)inspectie explosieveilig materieel

INTRODUCTIE

Om veiligheidsredenen is het in gebieden met explosiegevaar essentieel dat het juiste materieel is gekozen en minstens zo belangrijk dat dit specifieke materieel ook juist is gemonteerd en aangesloten. Daarnaast is het van belang dat de bijzondere eigenschappen van het explosieveilig uitgevoerde materieel de gehele levensduur van deze installaties in stand blijft. Het gaat hierbij om de beheersing van de omstandigheden in een explosieve atmosfeer, in situaties waarbij het niet mogelijk is om door vervanging van stoffen het explosiegevaar weg te nemen.

INSPECTIEMETHODIEK

Het doel van de initiële inspectie voor eerste ingebruikname van de elektrische installatie en het gekozen materieel in explosiegevaarlijke gebieden, is te controleren of deze voldoet aan de technische eisen en veiligheidsbepalingen, evenals het voorkomen van gas- en stofexplosies.

Tijdens een initiële inspectie wordt het nieuw geïnstalleerde explosieveilig uitgevoerde materieel in gezoneerd gebied voor eerste ingebruikname geïnspecteerd volgens
NEN-EN-IEC 60079-14.

De inspectie betreft een gedetailleerde inspectie (detailed inspection) en is een zogenaamde open inspectie waarbij de equipment wordt geopend. Dit kan over het algemeen alleen worden uitgevoerd voorafgaande aan de inbedrijfname en wanneer de betreffende equipment elektrisch is veiliggesteld.

Tijdens de eerste gedetailleerde inspectie van de elektrische installatie zal worden gecontroleerd:

  • of de gekozen beschermingswijze overeenkomt met de gevarenzone;
  • of de installatiewijze van het toegepaste materieel en leidingen juist is;
  • of de intrinsieke veilige stroomketens juist zijn geïnstalleerd;
  • of de documentatie en certificaten aanwezig en compleet zijn;
  • of niet toegelaten wijzigingen zijn aangebracht;
  • op identificatie van de stroomketen van het materieel en de leesbaarheid van opschriften;
  • op beveiliging tegen overbelasting;
  • op de afdichting van kabelgoten, schachten, pijpen, installatiebuizen, enz.;
  • op aardverbindingen en aanvullende vereffening;
  • op de scheiding tussen intrinsieke veilige stroomketens en niet intrinsieke veilige           stroomketens.

Na de uitvoering van de eerste gedetailleerde inspectie moet opvolging plaatsvinden die op meerdere wijzen kan worden ingevuld. Deze kan bestaan uit continu toezicht of de uitvoering van periodieke inspecties. Deze kunnen worden uitgevoerd als visueel, nauwkeurig of gedetailleerd. Visuele inspecties (die jaarlijks plaatsvinden in combinatie met continu toezicht) en nauwkeurige inspecties (die minimaal één keer per drie jaar plaatsvinden) kunnen worden uitgevoerd terwijl het materieel is ingeschakeld. Voor gedetailleerde inspecties (die meestal eens per zes jaar plaatsvinden) zal het materieel in het algemeen elektrisch moeten zijn veiliggesteld.

ACCREDITATIE


De afdeling Electrical van Bureau Veritas is geaccrediteerd als ISO/IEC 17020 type A inspectie-instelling door de Raad voor Accreditatie (RvA) onder nummer I002. Deze accreditatie betekent dat de door ons uitgevoerde werkzaamheden volledig onafhankelijk worden uitgevoerd. Bovendien worden onze werkzaamheden periodiek beoordeeld door de Raad voor Accreditatie (RvA) en door diverse certificeringsinstellingen. Op de RvA-website vindt u de scope van de werkgebieden waarvoor wij geaccrediteerd zijn.
 

INFORMATIE

Voor aanvullende informatie over onze dienstverlening en de toepassingsmogelijkheden kunt u ons bellen op +31 88-4505720.