Image
MANAGEMENT VAN ARBEIDSONGEVALLEN

Management van arbeidsongevallen

Voorkom arbeidsongevallen en waarborg een veilige werkvloer met Bureau Veritas 

Elk jaar worden duizenden werknemers het slachtoffer van arbeidsongevallen, soms met ernstige of zelfs dodelijke afloop. Deze incidenten zijn niet alleen tragisch voor de betrokken individuen en hun families, maar hebben ook een brede impact op bedrijfsprestaties en reputatie. Bureau Veritas, als wereldleider in testen, inspectie, en certificering, biedt gespecialiseerde diensten aan om uw organisatie te helpen bij het voorkomen van arbeidsongevallen en het voldoen aan compliance-verplichtingen. 

Wat zegt de wet? 

Vanuit de Arbeidsomstandighedenwet (artikel 9) zijn werkgevers onder meer verplicht om arbeidsongevallen die leiden tot de dood, blijvend letsel of een ziekenhuisopname direct aan de Nederlandse Arbeidsinspectie te melden. Ook moeten ze een lijst bijhouden van arbeidsongevallen die geleid hebben tot een verzuim van meer dan drie werkdagen. Daarbij moeten de aard van het ongeval en de datum waarop deze plaatsvond vermeld worden. 

Grondig ongevalsonderzoek en diepgaande incidentanalyse

Ongevalsonderzoek is cruciaal om de directe en onderliggende oorzaken van incidenten te identificeren. Onze experts benaderen elk ongeval met een nauwgezette incidentanalyse, waarbij wordt gekeken naar persoonlijke, organisatorische en technische aspecten. Door grondig ongevalsonderzoek te doen, kunnen we leren van bijna-ongevallen en de veiligheid op de werkvloer structureel verbeteren. 

Proactieve veiligheidsstrategieën implementeren

Ontwikkel samen met ons een beleid om lessen te trekken uit incidenten en permanent een veilige werkplek te waarborgen. Ons team helpt bij het opzetten van een efficiënt registratiesysteem voor ongevallen en bijna-ongevallen, cruciaal voor aanhoudende verbeteringen en preventie.  

Streven naar nul arbeidsongevallen 

Ons gezamenlijke doel is een werkplek zonder arbeidsongevallen. Bureau Veritas levert diensten aan alle industrieën en biedt een objectieve en deskundige benadering om uw werkomgeving veiliger te maken. Wij zijn toegewijd aan grondig onderzoek naar elk ongeval en adviseren doeltreffende preventiemaatregelen. Wij staan voor u klaar om elk ongeval grondig te onderzoeken en passende maatregelen te adviseren. 

INFORMATIE

Voor aanvullende informatie over onze dienstverlening en de toepassingsmogelijkheden kunt u ons bellen op +31 88 450 55 00

bescherming van persoonsgegevens

Uw persoonlijke gegevens worden verzameld door Bureau Veritas Benelux, Plotterweg 38, 3821 BB Amersfoort, en worden onderworpen aan computerverwerking om te reageren op uw vraag op basis van uw toestemming.

 

Uw persoonlijke gegevens zijn bedoeld voor de afdeling Corporate Communication of de afdeling Kwaliteit, Gezondheid & Veiligheid en Milieu van de Bureau Veritas Group, afhankelijk van de aard van uw verzoek. Ze worden ook gedeeld met hun dienstverleners die advies- en technische diensten verlenen, evenals voor de IT-afdeling van Bureau Veritas. Ze worden bewaard gedurende een periode van één jaar vanaf uw verzoek. Uw persoonlijke gegevens kunnen worden overgedragen buiten de Europese Unie, naar landen waar dochterondernemingen van Bureau Veritas actief zijn, op basis van standaardcontractuele clausules opgesteld door de Europese Commissie.

 

Velden gemarkeerd met een asterisk moeten worden ingevuld. Anders zou Bureau Veritas Services niet in staat zijn om op uw verzoek te antwoorden. Conform de Nederlandse Wet bescherming persoonsgegevens van 25 mei 2018 heeft u het recht om toegang te krijgen tot, rectificatie van en verwijdering van persoonlijke gegevens met betrekking tot u, evenals het recht om de verwerking te beperken, het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking of het recht op overdraagbaarheid van uw persoonlijke gegevens. U heeft het recht om te allen tijde uw toestemming in te trekken door verbinding te maken met de site https://personaldataprotection.bureauveritas.com en het vakje dat is toegewijd aan het verzamelen van uw toestemming uit te schakelen. U heeft ook het recht om algemene en specifieke richtlijnen op te stellen die bepalen hoe u wilt dat deze rechten worden uitgeoefend na uw overlijden. U kunt uw rechten online uitoefenen om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens in Nederland of de relevante autoriteiten in uw land.