Image
Inspectie en Certificering Brandmeld en Ontruimingsalarminstallaties

inspectie en certificering brandmeldinstallatie en ontruimingsalarminstallatie

INTRODUCTIE BRANDMELDINSTALLATIE EN ONTRUIMINGSALARMINSTALLATIE

De eisen voor een brandmeldinstallatie en/of ontruimingsalarminstallatie in uw gebouw zijn per bouwaard en gebruiksfunctie vastgelegd in bijlage 1 van het Bouwbesluit 2012. Afhankelijk van het risico bestaat er een verplichting tot het tonen van een geldig inspectiecertificaat aan het bevoegd gezag. Bureau Veritas is geaccrediteerd om de benodigde inspecties voor het verkrijgen van dit certificaat uit te voeren. Deze inspecties vinden plaats op basis van de uitgangspunten die door derden zijn opgesteld in een Uitgangspuntendocument (UPD) of een Programma van Eisen (PvE). Bureau Veritas beoordeelt de installaties in samenhang met bouwkundige en organisatorische maatregelen waardoor, bij goedkeuring, de brandveiligheid voor personen in het gebouw gewaarborgd is.

TOEPASSINGSGEBIED BRANDMELDINSTALLATIE EN/OF ONTRUIMINGSALARMINSTALLATIE

Een brandmeldinstallatie en/of ontruimingsalarminstallatie worden in alle marktsegmenten toegepast. In het Bouwbesluit 2012 wordt voor elke gebruiksfunctie van een gebouw aangegeven of er een wettelijke verplichting bestaat tot inspectie van deze installaties. Het besluit maakt onderscheid tussen de volgende gebruiksfuncties:

 • Woonfunctie
 • Bijeenkomstfunctie
 • Celfunctie
 • Gezondheidsfunctie
 • Industriefunctie
 • Kantoorfunctie
 • Logiesfunctie
 • Onderwijsfunctie
 • Sportfunctie
 • Winkelfunctie
 • Overige gebruiksfuncties

Ook zonder verplichting kan inspectie van toegevoegde waarde zijn. Een onafhankelijk uitgevoerde inspectie door een type A geaccrediteerde inspectie-instelling kan aantonen dat de veiligheid voor het personeel en de bezoekers van uw bedrijf gewaarborgd is.

NORMINHOUD

De gebruikelijke normen die in Nederland worden gehanteerd voor een brandmeldinstallatie en ontruimingsalarminstallatie zijn NEN 2535, NEN 2575, NEN 2654-1 en NEN 2654-2. In de NEN 2535 en NEN 2575 worden eisen gesteld aan het ontwerp, de uitvoering, de compatibiliteit en de kwaliteit van de te installeren brandmeldinstallatie en ontruimingsalarminstallatie. In de NEN 2654 worden eisen gesteld aan het beheer, de controle en het onderhoud van de brandmeldinstallatie en ontruimingsalarminstallatie.

CERTIFICATIE CCV INSPECTIESCHEMA’S

Hoe ziet een certificatietraject eruit? Inspecties kunnen plaatsvinden op afgeleide doelstellingen conform het CCV-inspectieschema Brandbeveiliging. Hierbij worden de uitgangspunten, het detailontwerp en de uiteindelijke installatie beoordeeld, waarna bij goedkeuring een inspectiecertificaat kan worden verstrekt.

RvA ACCREDITATIE

Bureau Veritas is door de Raad van Accreditatie geaccrediteerd voor het uitvoeren van inspectiewerkzaamheden onder registratienummer I 0002, Type A onafhankelijke inspectie-instelling (zie ook RVA.nl). Dit geldt voor inspectie op afgeleide doelstellingen, inspectie op conformiteit met het UPD-PGS en inspectie op normconformiteit. Daarnaast voeren wij steekproefinspecties uit voor certificatie-instellingen.

INFORMATIE

Voor aanvullende informatie over dienstverlening en de toepassingsmogelijkheden kunt u rechtstreeks contact opnemen met de afdeling Brand op 088 4505670.