Image
Building in nature @ Shutterstock 2022

BRL 6000-21/00 certificering – Energiecentrales van bodemenergiesystemen.

Beoordelingsrichtlijn (BRL) 6000-21/00

De Beoordelingsrichtlijn (BRL) 6000-21/00 heeft betrekking op het ontwerpen en installeren van energiecentrales van bodemenergiesystemen en het ontwerpen, installeren en beheren van het bovengrondse deel van bodemenergiesystemen.

Wanneer een bedrijf een bodemenergiesysteem ontwerpt, installeert en/of beheert, dan dient het hiervoor een erkenning te hebben van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Dit is al sinds 1 oktober 2014 wettelijk vastgelegd in het Besluit Bodemkwaliteit. Om in aanmerking te komen voor een dergelijke erkenning dient een bedrijf in het bezit te zijn van een BRL 6000-21/00 certificaat. Bedrijven die over dit certificaat beschikken kunnen bij Rijkswaterstaat Leefomgeving (Bodem+) de erkenning aanvragen.

De BRL 6000-21/00 heeft betrekking op het bovengrondse gedeelte van een bodemenergiesysteem (de bodemgekoppelde warmtepomp).

Toepassingsgebied BRL 6000-21/00

De BRL 6000-21/00 is een richtlijn die relevant is voor bedrijven die het bovengrondse deel van bodemenergiesystemen ontwerpen, installeren en beheren. Hierbij kan gedacht worden aan adviesbureaus,  engineeringsbureaus en installateurs.


De zes BRL 6000-21/00 deelgebieden:

De BRL 6000-21/00 is onderverdeeld in zes deelgebieden;

 1. Ontwerpen van Energiecentrales van bodemenergiesystemen van individuele woningen (ontwerpen, klein);
 2. Installeren van Energiecentrales van bodemenergiesystemen van individuele woningen (installeren, klein);
 3. Beheren van bodemenergiesystemen van individuele woningen (beheren, klein);
 4. Ontwerpen van Energiecentrales van bodemenergiesystemen van woongebouwen en/of utiliteitsgebouwen (ontwerpen, groot);
 5. Installeren van Energiecentrales van bodemenergiesystemen van woongebouwen en/of     utiliteitsgebouwen (installeren, groot);
 6. Beheren van bodemenergiesystemen van woongebouwen en/of utiliteitsgebouwen (beheren, groot).

Voordelen van een BRL 6000-21/00 certificeringstraject bij Bureau Veritas

 

ERVARING IN UW BRANCHE

Bureau Veritas Certification heeft een groot aantal auditoren en inspecteurs die een ruime ervaring hebben binnen uw branche. Onze auditmethode staat bekend als pragmatisch en helpt u om de kans op snel certificeren te vergroten.

EÉN VAST CONTACTPERSOON

Bureau Veritas Certification beschikt over een klantgerichte organisatie en is zodanig ingericht dat u altijd één vast contactpersoon heeft als aanspreekpunt. Uw contactpersoon denkt met u mee en verzorgt een maatgerichte offerte, een voor zover mogelijk op uw wensen afgestemde planning en correcte en tijdige certificaat uitgifte.

Dankzij korte lijnen is het mogelijk om zo efficiënt en effectief mogelijk met uw organisatie te kunnen samenwerken. Voor meer informatie over de praktische aspecten van het certificatieproces in het algemeen verwijzen wij u naar onze brochure ‘Het Certificatieproces’.

Zo wordt u BRL 6000-21/00 gecertificeerd!

Om het BRL 6000-21/00 certificaat te kunnen behalen, dient uw organisatie te voldoen aan de eisen die zijn opgenomen in de BRL 6000-21/00 norm. Hierin worden onder andere eisen gesteld aan:

 • Deskundigheid van het personeel
 • Uitvoering van de werkzaamheden
 • Meetinstrumenten
 • Projectregistratie
 • Kwaliteitshandboek

Accreditatie

De BRL 6000-21/00 wordt door Bureau Veritas geleverd onder accreditatie van de RvA (Raad voor Accreditatie).

Aanvullende diensten

Bureau Veritas Certification heeft een Business Unit die gespecialiseerd is in het leveren van diensten in de bouw- en installatiebranche. De medewerkers in deze Business Unit spreken dus de taal van hun klanten. Naast de BRL 6000-21/00 bieden wij ook andere, installatietechnische certificatietrajecten, zoals BRL 6000/AB (1 t/m 8), BRL 6000-25, SCIOS, maar ook generieke certificatieschema’s die voor de bouw en installatiebranche relevant zijn. Hierbij kunt u denken aan ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, VCA, SCL, CO-2 Prestatieladder etc.