Image
scios scope 12

SCIOS Scope 12 - inspectie zonnestroominstallaties

Toename gebruik zonnestroom en zonnestroominstallaties  

De laatste jaren neemt de toepassing van zonnestroominstallaties hand over hand toe. Met de voortdurende stijging van energieprijzen zal het benutten van alternatieve, niet fossiele energiebronnen in populariteit toenemen en daarmee zal zonnestroom een blijvend fenomeen zijn. Hierdoor zal het gebruik van zonnestroominstallaties alleen maar verder toenemen.  

Wenst u direct contact of een offerte voor een SCIOS scope 12 inspectie? 

Risico’s bij toepassing van zonnestroominstallaties 

Aan de toepassing van zonnestroominstallaties zijn ook risico’s verbonden, zoals brandveiligheid. Mede daarom is er op initiatief van onder andere het Verbond van Verzekeraars, de installatie- en inspectiebranche en de Stichting SCIOS een nieuwe deelregeling ontwikkeld voor inspectie en beoordeling van zonnestroominstallaties: SCIOS Scope 12.  

Deze inspectie- en beoordelingsmethodiek is geen overbodige luxe. De meeste branden ontstaan door onveilige installaties in elektrisch materieel en elektrische installaties. Brandrisico en -schade komt onevenredig vaak voor bij het gebruik van zonnestroominstallaties. Deze omstandigheid vraagt daarom extra aandacht en controle. 

Beoordeling technische staat van de installatie 

De deelregeling SCIOS scope 12 omvat zoals gebruikelijk een eerste bijzondere inspectie (EBI) en periodieke of vervolg inspecties (PI). Tijdens de EBI worden een aantal parameters grondig geïnspecteerd en beoordeeld. Het gaat hierbij onder andere om de controle op aanwezigheid van diverse basisdocumenten en kwaliteit van de aanleg van de zonnestroominstallatie en daarmee de vraag of de bewuste installatie voldoet aan de geldende normen en de technische instructies van de fabrikant. 

Tijdens de PI ligt de nadruk op het beoordelen van de technische staat van de installatie en de mate van onderhoud. Ook wordt er dan kritisch gekeken naar onder andere de draagkracht van de bouwkundige constructie, potentiële brandveiligheidsrisico’s en uiteraard de elektrische veiligheid.Pagina-einde 

SCIOS scope 12 inspectie laten uitvoeren? Bureau Veritas helpt u graag verder! 

Sinds 2021 is Bureau Veritas formeel gecertificeerd voor de uitvoering van SCIOS scope 12 inspecties, hetgeen onze expertise op dit vlak onderstreept. 

Hoewel het (nog) niet algemeen verplicht is, nemen steeds meer verzekeraars de SCIOS scope 12 inspectie voor zonnestroominstallaties als eis op in hun brandverzekeringspolis. Naast deze praktische reden om een SCIOS scope 12 inspectie uit te laten voeren, is het vooral belangrijk dat u hiermee (brandveiligheid)risico’s tot een minimum terugdringt en (letsel)schade voorkomt. 

Meer informatie? 

Voor meer informatie over de uitvoering van SCIOS scope 12 inspecties kunt u contact met ons opnemen via onderstaand formulier. Hier leest u meer informatie over andere SCIOS inspecties. 

Wenst u direct contact of een offerte voor een SCIOS scope 12 inspectie?