CERTIFICERING  VOEDSELVEILIGHEIDS - MANAGEMENTSYSTEEM ISO 22000 

Certificering 
voedselveiligheids - managementsysteem iso 22000 

Het belang van voedselveiligheid voor volksgezondheid en haar invloed op de internationale handel, zorgt ervoor dat al verschillende decennia veiligheid van voedingsmiddelen hét punt van aandacht is voor wereldwijd actieve organisaties zoals de Verenigde Naties, de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), nationale overheden, NGO’s, belangenorganisaties en de voedingsmiddelenindustrie. 

Hierdoor werd het wettelijk kader voor voedselveiligheid zowel in België als op Europees en wereldniveau steeds verder aangescherpt. Dit zorgde er onder meer voor dat iedere organisatie in de voedingsmiddelen sector in de Europese Unie sinds 2004 de criteria van het voedselveiligheidssysteem Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP) implementeren als operationele basis voor voedselveiligheid en hygiëne. 

ISO 22000 

De managementysteemnorm ISO 22000 voor voedselveiligheid werd in 2005 geïntroduceerd met de bedoeling om een internationaal erkend en toegepast universeel normkader te bieden. De huidige versie ging van kracht in 2018 en is een doorontwikkeling op basis van nieuwe inzichten in voedselveiligheid en hygiëne en de toepassing van een integrale, operationele aanpak van risico's op basis van de generieke High Level Structure (HLS) van managementsysteemnormen. 

NORMINHOUD 

ISO 22000 is een vervangende norm van de HACCP-certificatienorm die wordt uitgefaseerd en definitief verdwijnt in 2021. ISO 22000 bundelt de eisen van de HACCP-certificatienorm samen met de kernelementen van de High Level Structure. Hieronder vallen onder andere: de context van de organisatie, leiderschap, planning, ondersteuning, uitvoering, evaluatie van bedrijfsprestaties en continue verbetering. Daarbovenop hanteert de nieuwe versie twee risiconiveaus: één op organisatorisch niveau en één op operationeel niveau. 

TOEPASSINGSGEBIED 

De ISO 22000 norm is van toepassing op alle organisaties, direct of indirect betrokken bij voedselveiligheid, doorheen alle schakels in de voedselketen. Deze kunnen zijn: voedselproducenten, producenten van diervoeders, retailers en de voedselverpakkingsindustrie. Het Food Safety Management System (FSMS) volgens ISO 22000 kan worden toegepast op eender welke organisatie binnen de voedselketen, zowel in België als internationaal, ongeacht haar grootte, haar aantal medewerkers of de aard van de (primaire) bedrijfsactiviteiten) 

CERTIFICATIETRAJECT 

Hoe zit dit certificatietraject eruit? Het certificatietraject van ISO 22000 volgt hetzelfde principe als alle andere generieke managementsysteemnormen, gebaseerd op een uitvoeringsmethodiek in een vaste cyclus van 3 jaar. Na een certificatie audit die bestaat uit een voor- en toetsingsonderzoek, zullen we de gecertificeerde organisatie (half) jaarlijks tussentijds onderzoeken. Op die manier kunnen we vaststellen of nog steeds voldaan wordt aan de eisen van de norm. Aan het einde van gans het traject kan de gecertificeerde organisatie een nieuwe cyclus van 3 jaar opstarten die opnieuw begint met een certificatie audit. 

Ontvangt u graag meer gedetailleerde informatie over de praktijk van deze certificering? Bekijk dan onze brochure Het Certificatieproces welke u hier op onze website kan downloaden. 

AANVULLENDE NORMEN 

Organisaties kunnen de norm ISO 22000 inzetten als volwaardig managementsysteem, maar ook in combinatie met andere managementsysteemnormen, zoals ISO 9001 (kwaliteit), ISO 14001 (milieu) of ISO 45001 (gezond & veilig werken) en andere specifieke normen op het gebied van voedselveiligheid en hygiëne. 

Heeft u interesse in een training dan verwijzen wij u graag naar onze trainingswebsite. U kunt vrijblijvend contact met ons opnemen voor informatie en advies op maat. Wij zijn telefonisch te bereiken via het telefoonnummer: +31(0) 88 450 56 00.