CERTIFICERING VOEDSELVEILIGHEID SSYSTEEM FSSC 22000 

Certificering
voedselveiligheid
ssysteem fssc 22000 

INTRODUCTIE CERTIFICERING VOEDSELVEILIGHEIDSMANAGEMENTSYSTEEM FSSC 22000 


Veiligheid van voedingsmiddelen vormt al decennialang een primair punt van aandacht voor wereldwijd actieve organisaties zoals de Verenigde Naties, de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), nationale overheden, NGO’s, belangenorganisaties en de voedingsmiddelenindustrie. Deze focus is van oudsher ingegeven door het belang van voedselveiligheid voor de volksgezondheid en de invloed hiervan op de internationale handel. 

In de loop der jaren is het wettelijk kader voor voedselveiligheid in Nederland en op Europees en mondiaal niveau steeds verder aangescherpt. Sinds 2004 moet iedere organisatie in de voedingsmiddelenbranche in de Europese Unie de criteria van het voedselveiligheidssysteem Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP) implementeren als operationeel fundament voor voedselveiligheid en hygiëne. 

FSSC 22000 

In 2009 werd de managementsysteemnorm FSSC 22000 voor voedselveiligheid geïntroduceerd met als doel om een bredere internationale erkenning tot stand te brengen voor ISO 22000. Die opzet slaagde via de erkenning in 2010 door het Global Food Safety Initiative (GFSI), een internationale belangenorganisatie voor de bevordering van voedselveiligheid en harmonisatie van toetsing. 

In 2017 werd de huidige normversie 4.1 van kracht. Versie 5, die vanaf 2020 van kracht wordt, is een doorontwikkeling op basis van nieuwe inzichten in voedselveiligheid en hygiëne en de toepassing van een integrale, operationele aanpak van risico’s op basis van de generieke High Level Structure (HLS) van managementsysteemnormen. 

NORMINHOUD 

FSSC 22000 geldt als een van de vervangende normen van de HACCP-certificatienorm die wordt uitgefaseerd en per 2021 zal ophouden te bestaan. In hoofdlijnen biedt de norm een integrale aanpak van risicobeheersing op het gebied van voedselveiligheid en bestaat de norm uit de eisen van ISO 22000, eisen uit branche- of sectorspecifieke basisvoorwaarden en aanvullende eisen van de GFSI. 

TOEPASSINGSGEBIED FSSC 22000 

De FSSC 22000 norm is net als ISO 22000 van toepassing is op alle organisaties die direct of indirect betrokken zijn bij voedselveiligheid in alle schakels van de voedselketen, zoals voedselproducenten, producenten van diervoeders, retailers en de voedselverpakkingsindustrie. Het Food Safety Management System (FSMS) volgens FSSC 22000 kan worden toegepast op elk type organisatie binnen de voedselketen, zowel in Nederland als internationaal, ongeacht de omvang, het aantal medewerkers of de aard van de (primaire) bedrijfsactiviteiten. 

CERTIFICATIETRAJECT FSSC 22000 

Hoe zit dit certificatietraject eruit? Het certificatietraject van FSSC 22000 volgt het patroon van andere generieke managementsysteemnormen. Dat patroon is gebaseerd op een uitvoeringsmethodiek in een vaste cyclus van 3 jaar. Na een voor- en toetsingsonderzoek, ook wel Fase 1 en Fase 2 audit of certificatie audit genoemd, zullen we de gecertificeerde organisatie jaarlijks tussentijds onderzoeken. Op die manier kunnen we vaststellen of nog steeds voldaan wordt aan de eisen van de norm.  Deze onderzoeken noemen we surveillance audits. Aan het einde van de cyclus kan de gecertificeerde organisatie een nieuwe cyclus van 3 jaar opstarten die opnieuw begint met een certificatie audit. 

Wilt u meer gedetailleerde informatie over deze certificering in de praktijk ontvangen? Bekijk dan onze brochure Het Certificatieproces.  

Food recall

Bedrijven werkzaam in de foodsector zijn verplicht om incidenten en recalls te melden. Voor onder andere FSSC 22000 geldt er een meldingsplicht bij recalls. Heeft u te maken met een recall of een ander voedselveiligheidsincident? Dan bent u ook verplicht dit te melden bij uw certificerende instelling. Voor meer informatie lees de recall procedure.

AANVULLENDE NORMEN 

Organisaties kunnen de norm FSSC 22000 inzetten als volwaardig managementsysteem, maar combinaties met andere managementsysteemnormen zijn ook mogelijk, zoals met ISO 9001 (kwaliteit), FSSC 22000 Q (kwaliteitsmodule), ISO 14001 (milieu) of ISO 45001 (gezond & veilig werken) en andere specifieke normen op het gebied van voedselveiligheid en hygiëne.

Heeft u interesse in een training dan verwijzen wij u graag naar onze trainingswebsite. U kunt vrijblijvend contact met ons opnemen voor informatie en advies op maat. Wij zijn telefonisch te bereiken via het telefoonnummer: +31(0) 88 450 56 00.