Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers VCA* 2017/6.0

VEILIGHEID, GEZONDHEID EN MILIEU CHECKLIST AANNEMERS VCA** /6.0 

INTRODUCTIE VEILIGHEID, GEZONDHEID EN MILIEU CHECKLIST AANNEMERS VCA* 6.0

Om aan te tonen dat aannemers, binnen en buiten de (petro) chemische industrie, tijdens het uitvoeren van hun werkzaamheden, rekening houden met veiligheid, gezondheid en milieu, werd het certificatieschema Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers (VCA) ontwikkeld. VCA gaat het VGM-beheersysteem ten behoeve van eigen medewerkers en medewerkers van onderaannemers van de aannemer na. 

De Stichting Samenwerken Voor Veiligheid (SSVV) ontwikkelde VCA om een veilige werkwijze te beoordelen en certificeren. VCA vond de weg naar België in 1999 onder het beheer van BeSaCC-VCA. 
 

VCA** 6.0 

Op 1 april 2018 verscheen de nieuwe versie van de VGM Checklist Aannemers (VCA), de VCA 2017/6.0. Deze versie bevat enkele veranderingen doorgevoerd ten opzichte van de vorige versie. 

In deze nieuwe versie wordt meer aandacht besteed aan de werkplek en het veiligheidsbewustzijn en –gedrag. Tot 2 oktober 2021 geldt de overgangsperiode waarin alle VCA-gecertificeerde bedrijven zullen moeten overstappen naar de nieuwe versie van de norm wegens vervallen van de VCA 2008 versie op diezelfde datum. 

TOEPASSINGSGEBIED 

Aannemersbedrijven, met minimaal één medewerker naast de eigenaar, die operationele werkzaamheden uitvoeren bij bijvoorbeeld fabrieken, installaties, werk- plaatsen en projectlocaties, op een andere locatie dan waar het eigen bedrijf is komen in aanmerking voor VCA-certificatie. Daarbovenop is het meestal de opdrachtgever die de VCA-certificatie vereist en het certificatieniveau bepaalt. 

Er bestaan drie-certificatieniveaus: 

1.            VCA*: legt de focus op directe beheersing van VGM tijdens het uitvoeren van werkzaamheden op de werkvloer, zonder inschakeling van onderaannemers. 

2.            VCA**: legt de focus op zowel directe beheersing van VGM  tijdens het uitvoeren van werkzaamheden op de werkvloer als op de  VGM-structuur waar men onder andere het VGM-beleid, de VGM-organisatie en verbetermanagement onder de loep neemt. 

3.            VCA Petrochemie: legt de focus op zowel directe beheersing van VGM tijdens het uitvoeren van werkzaamheden op de werkvloer als op de VGM-structuur (onder andere VGM-beleid, VGM-organisatie en verbetermanagement) rekeninghoudend met de specifieke aanvullende eisen voor de petrochemie. 

NORMINHOUD 

De norm is opgebouwd uit zogeheten ‘mustvragen’ en ‘aanvullende vragen’, afhankelijk van het niveau. 

  • VCA* heeft 23 ‘mustvragen’ en geen ‘aanvullende vragen’; 
  • VCA** heeft 27 ‘mustvragen’ en 8 ‘aanvullende vragen’; 
  • VCA Petrochemie heeft 33 ‘mustvragen’ en 2 ‘aanvullende vragen’. 

Al deze vragen, zowel de ‘mustvragen’ als de ‘aanvullende vragen’ gaan de kwaliteit na van: VGM-beleid en -organisatie, VGM-risicobeheer, opleiding en voorlichting, VGM-bewustzijn, bedrijfsgezondheidzorg, aanschaf en keuring van arbeidsmiddelen, inkoop van diensten en melding, registratie en onderzoek van incidenten (ongevallen). 

Wanneer alle ‘mustvragen’ van het betreffende niveau en een aantal ‘aanvullende vragen’ (voor VCA** minimaal 2, voor VCA Petrochemie minimaal 1) positief beoordeeld worden kan men het certificaat met een geldigheid van drie jaar behalen. 

CERTIFICATIETRAJECT 

Het certificatietraject volgt een vaste cyclus van drie jaar. Na een certificatie audit die bestaat uit een voor- en toetsingsonderzoek, wordt de gecertificeerde organisatie jaarlijks aan een tussentijds onderzoek onderworpen. Op die manier kan worden vastgesteld of nog steeds wordt voldaan aan de normeisen. Aan het einde van gans het traject kan de gecertificeerde organisatie een nieuwe cyclus van 3 jaar opstarten die begint met een (her)certificatie audit. In België voeren we certificering van de VCA uit onder accreditatie van Belac (Belgische Accreditatie-instelling).

​​​​​​​Heeft u interesse in een training dan verwijzen wij u graag naar onze trainingswebsite. U kunt vrijblijvend contact met ons opnemen voor informatie en advies op maat. Wij zijn telefonisch te bereiken via het telefoonnummer: +31(0) 88 450 56 00.