Image
Green world ⓐShutterstock

ISCC - International Sustainability & Carbon Certification 

Duurzaamheid en ISCC  

Het begrip duurzaamheid is tegenwoordig niet meer weg te denken uit onze samenleving en is inmiddels verankerd in het collectieve bewustzijn van zowel de overheid, het bedrijfsleven als de consument.  Deze trend heeft in de afgelopen jaren ook geleid tot de ontwikkeling en acceptatie van tal van normen en toetsingsmethodieken die rechtstreeks verband houden met maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzaamheid. 

ISCC – International Sustainability & Carbon Certification 

Het ISCC is een samenwerkingsverband van meerdere stakeholders die het gelijknamige ISCC certificatiesysteem heeft ontwikkeld om duurzaamheid praktisch invulling te geven binnen tal van sectoren en toepassingsgebieden. De methodiek wordt inmiddels wereldwijd toegepast en erkend. 

Het ISCC Certificatiesysteem varianten  

Het ISCC certificatiesysteem kent meerdere varianten, waaronder ISCC EU, ISCC Plus en ISCC Corsia. ISCC EU heeft betrekking op biobrandstoffen uit de EU, terwijl ISCC Plus betrekking heeft op bio-based of groene producten, hernieuwbare energiebronnen, voedingsmiddelen en diervoeders alsmede biobrandstoffen buiten de EU. De ISCC Corsia variant heeft betrekking op duurzame vliegtuigbrandstof.

Op het ISCC certificatiesysteem is het principe van ketencertificering van toepassing. Dat houdt in dat alle bedrijven in een specifieke keten certificering dienen na te streven. In de praktijk komen dus zowel producenten of fabrikanten, toeleveranciers, transporteurs en distributeurs of retailers hiervoor in aanmerking. Dat is een belangrijke voorwaarde om o.a. volledige traceerbaarheid en claims op het gebied van (aantoonbare) duurzaamheid te waarborgen. 

Wettelijke duurzaamheidseisen ISCC  

De ISCC methodiek omvat o.a. het aantoonbaar voldoen aan relevante wettelijke duurzaamheidseisen (compliance), zoals de Renewable Energy Directive (RED) en de Fuel Quality Directive (FQD) in geval van de ISCC EU variant.  Behalve compliance omvat het ISCC certificatiesysteem ook eisen m.b.t. aspecten rondom ecologische-, sociale- en economische duurzaamheidsprincipes, alsmede het voorkomen en managen van bedrijfsrisico’s. 

Welke ISCC normvariant is op uw organisatie van toepassing? 

Om uw organisatie te laten certificeren volgens één van de ISCC normvarianten dient u eerst te bepalen welke versie voor uw organisatie van toepassing is. We zoeken dit graag samen met u uit. Neem hiervoor contact met ons op via de knop hieronder.  

Nadat u een certificatieovereenkomst met ons heeft gesloten meldt u zich aan op de ISCC website en bereidt u zich voor op het certificatietraject door een interne audit uit te voeren in uw eigen organisatie. Vervolgens plant u in samenspraak met ons een officiële audit. Na succesvolle afronding ontvangt u een certificaat dat 1 jaar geldig is.

In sommige gevallen is er een tussentijdse beoordeling nodig na 6 maanden om de continuïteit van de lopende certificering te waarborgen. Voor het aflopen van uw certificaat wordt in samenspraak met u een nieuwe audit gepland. 

ISCC certificering onder accreditatie  

Wij voeren uw ISCC certificering uit onder toezicht van onze zusterorganisatie in Polen en op basis van de lokale KOWR accreditatie.