Image
koelmachinebeheer

Koelmachinebeheer

Introductie

Bij het beheer van koelmachines zijn vaak drie partijen betrokken: de fabrikant van de installatie, de eigenaar of beheerder van het gebouw en de partij die verantwoordelijk is voor het onderhoud. Doordat de installaties én eisen steeds ingewikkelder worden kan het lastig zijn om dit gecombineerde beheer zo goed mogelijk uit te voeren. Het niet goed kunnen inschatten van afwijkingen en de noodzaak van het vervangen van onderdelen kan tot miscommunicatie leiden bij de partijen, maar ook tot storingen en de daaraan gekoppelde faalkosten.

Bureau Veritas Asset Management ontwikkelde een methode om koelmachines beter te beheren. Doordat we alle partijen beter inzicht geven in de problematiek zorgen we ervoor dat een storing snel kan worden verholpen, zonder onnodige kosten en wachttijden. Door onze specifieke kennis van koelmachines kunnen we een objectief beeld schetsen van de algehele technische staat, de staat van onderhoud en bijvoorbeeld van de compressoren. Wij nemen het voortouw en beperken de belasting voor uw organisatie tot een minimum.

Waarom koelmachinebeheer?

Onderhoudskosten zijn een belangrijk deel van de exploitatiekosten van onroerend goed. Maar gebouwen, technische installaties en wettelijke verplichtingen zijn steeds complexer geworden. Daardoor wordt het steeds moeilijker het onderhoud goed te plannen en de kosten goed te budgetteren.

Hoe kunnen we voorkomen dat de kwaliteit van een koelinstallatie achteruitgaat? Welke garanties heeft u voor de bedrijfszekerheid van de installaties? En welke kosten hiervoor vinden we nog aanvaardbaar? Stuk voor stuk concrete vragen, waarvoor een objectief en structureel inzicht nodig is met betrekking tot de staat van onderhoud van uw koelinstallaties en de ermee samenhangende installaties.

Wat houdt koelmachinebeheer in?

Wanneer wij uw koelinstallaties mogen beheren, zullen wij onderstaande zaken voor u verzorgen:

  • jaarlijkse conditiemeting van de installaties conform NEN 2767
  • het beoordelen van offertes en facturen op basis van de lopende overeenkomsten
  • controle op naleving van de onderhoudsovereenkomsten
  • jaarlijkse meerjarenbegroting
  • keuringsmanagement (EPBD, F-gassen, PED, enz.)
  • storingsmanagement
  • het voorzitten van periodieke besprekingen met installateurs of onderhoudspartijen
  • advies aan gebouweigenaren (of beheerders)
  • het bieden van oplossingen bij problemen en calamiteiten
  • ondersteuning in tenderen van onderhoudsovereenkomsten.

Bureau Veritas Asset Management

Bureau Veritas Asset Management richt zich op ondersteuning rondom gebouwbeheer. Wij hebben specifieke expertise opgebouwd rondom koelinstallaties. Daardoor hebben we de ervaring en deskundigheid in huis waarmee we installaties beter kunnen doorgronden. Op die manier kunnen we sneller en beter vaststellen wat het echte probleem is wanneer een koelinstallatie een storing heeft. Dit zorgt ervoor dat dergelijke problemen voortaan kunnen worden voorkomen, of voortaan efficiënter kunnen worden opgelost binnen de beschikbare financiële kaders. Zo kunnen we er samen voor zorgen dat uw gebouwen en installaties veilig zijn voor gebruikers en hun omgeving en voldoen aan de wettelijke én de door u gewenste condities. 

INFORMATIE

Voor aanvullende informatie over onze dienstverlening en de toepassingsmogelijkheden kunt u ons bellen op +31 88 450 55 00.