Image
Safety Culture Ladder

SAFETY CULTURE LADDER

INTRODUCTIE

Met de Safety Culture Ladder is er een instrument beschikbaar om veiligheidsbewustzijn, houding en gedrag te meten binnen uw organisatie. De Safety Culture Ladder is ontwikkeld om organisaties en hun stakeholders te stimuleren om bewust een veilige en gezonde werkomgeving te bewerkstelligen met als doel het aantal onveilige en ongezonde situaties terug te dringen.

De Safety Culture Ladder is ontwikkeld door ProRail om het veiligheidsbewustzijn binnen organisaties te meten en te verbeteren, met als doel: het aantal onveilige situaties terug te dringen. Het beheer van de Safety Culture Ladder is inmiddels overgedragen aan het NEN.

DE SAFETY CULTURE LADDER

De Safety Culture Ladder kent verschillende producten, de producten die leiden tot een certificaatafgifte zijn de SCL Original en SCL. Daarnaast kent de Safety Culture Ladder een tweetal producten die niet leiden tot afgifte van een certificaat. Bij het positief doorlopen van een SCL Light audit wordt een statement met trede indicatie afgegeven. Het Approved Self Assessment is een procesmatige toets of de vereiste stappen van het self assessment zijn gevolgd en leidt tot niet tot een uitspraak over een trede.

Naast de verschillende producten zijn er treden te onderscheiden, de laddertreden geven de ontwikkelingsfase aan waarin een bedrijf zich op het gebied van veiligheidsbewustzijn begeeft.

De Safety Culture Ladder is toepasbaar binnen diverse bedrijfssectoren, specifieke initiatieven zijn er vanuit de bouw middels GCVB (Governance Code Veiligheid in de Bouw) en de ViA (Veiligheid in Aanbesteding), daarnaast hebben ook TenneT en ProRail reeds besloten om de Safety Culture Ladder toe te passen.

CERTIFICATIETRAJECT

Alvorens over te gaan tot certificeren zullen er een aantal stappen doorlopen moeten: allereerst dient de organisatie vast te stellen voor welk product te gaan en voor welke trede. De auditvorm verschilt per product.

Middels interviews, waarnemingen en projectbezoeken zal de audit worden uitgevoerd, afhankelijk van de uitkomst leidt dit tot een afgifte van een statement danwel een certificaat. Uitgezonderd het Approved Self Assessment en de opvolgingsbezoeken van de SCL Light worden de audits met een auditteam - bestaande uit twee teamleden - uitgevoerd.

Het certificatietraject volgt een vaste cyclus van drie jaar. Na een initiele audit volgt jaarlijks een tussentijds onderzoek. Op kan die manier kan worden vastgesteld of de organisatie zich nog steeds bevindt op het vastgestelde veiligheidsbewustzijn niveau.

Audits worden uitgevoerd conform een overeenkomst tussen het NEN en Bureau Veritas.

HEEFT U VRAGEN OVER DE SAFETY CULTURE LADDER?

Kennis van de norm is van cruciaal belang om uw certificeringstraject te laten slagen. Bureau Veritas heeft een eigen trainingsafdeling die trainingen verzorgt over normkennis op het gebied van de Safety Culture Ladder, maar ook over tal van andere normen.

Heeft u interesse in een training dan verwijzen wij u graag naar onze 
trainingswebsite. U kunt vrijblijvend contact met ons opnemen voor informatie en advies op maat. Wij zijn telefonisch te bereiken via het telefoonnummer: +31(0) 88 450 56 00.