Lasmethodekwalificatie

Lasmethode
kwalificatie

INTRODUCTIE

Om aan te geven dat een lasprocedure zal leiden tot een goede las wordt een PQR (Procedure Qualification Record) of WPQR (Welding Procedure Qualification Record) opgemaakt. Hierbij wordt de lasprocedure zowel theoretisch als praktisch getoetst.

TOEPASSINGSGEBIED

Goedgekeurde lasprocedures zijn noodzakelijk in verschillende sectoren, zoals o.a.:

 • metaalwerken
 • vervaardiging van opslagtanks
 • materiaal voor transport van gevaarlijke stoffen
 • scheepsbouw industrie
 • structureel staalwerk
 • gelaste structuren
 • vervaardiging van hef- en hijs apparatuur
 • steigerbouw

NORMINHOUD

De lasmethode test wordt uitgevoerd op basis van normen of technische codes en dit onder de ISO 17020 accreditatie.

De meest gebruikte zijn:

 • EN ISO 15614-1 (Staal en Nikkel/Nikkellegeringen)
 • EN ISO 15614-2 (Aluminium)
 • EN ISO 15614-3 (Niet-gelegeerd en laaggelegeerd gietijzer)
 • EN ISO 15614-4 (Lichtmetaalgietwerk)
 • EN ISO 15614-5 (Titanium, zirkonium en hun legeringen)
 • EN ISO 15614-6 (Koper en koperlegeringen)
 • EN ISO 15614-7 (Deklaag lassen)
 • EN ISO 15614-8 (Buizen en Buisplaatverbindingen)
 • EN ISO 15614-11 (Elektron & Laser beam welding)
 • ASME CODE Part IX

CERTIFICATIETRAJECT

Tijdens de test die wordt uitgevoerd in het bijzijn van een Bureau Veritas inspecteur, wordt gebruikgemaakt van een constructie waarvan de dimensies voldoen aan de geselecteerde kwalificatiereferenties.

De klant voorziet de werkstukken die gelast dienen te worden en overhandigt de Bureau Veritas inspecteur alle documentatie die betrekking heeft op de lasprocedure alvorens van start te gaan met de test. Bovendien zorgt de klant voor een veilige omgeving om de test uit te voeren met voldoende licht.

Na de laswerken en het noteren van de parameters voert de Bureau Veritas inspecteur een visuele inspectie uit met het oog op het voldoen aan de gestelde norm- en kwaliteitseisen. Na een positieve visuele inspectie worden nog verdere non- destructieve en/of destructieve testen uitgevoerd naargelang wat vereist is voor de norm.

Wanneer alle testen conform de gestelde criteria bevonden zijn kan een Welding Procedure Qualification Record certificaat uitgereikt worden samen met de rapportage van de uitgevoerde testen en de materiaalcertificaten.

AANVULLENDE NORMEN

 • Lasserskwalificatie
 • Conformity assessment
 • EN 1090
 • ISO 3834
 • Inspectie van gelast materiaal

INFORMATIE

Voor aanvullende informatie over dienstverlening en de toepassingsmogelijkheden verwijzen wij u graag naar de contactgegevens op de voorzijde van dit blad.