Image
PERIODIEKE (ATEX-)INSPECTIE EXPLOSIEVEILIG MATERIEEL

Periodieke (ATEX-)inspectie explosieveilig materieel

INTRODUCTIE

Om veiligheidsredenen is het in gebieden met explosiegevaar essentieel dat het juiste materieel is gekozen en minstens zo belangrijk dat dit specifieke materieel ook juist is gemonteerd en aangesloten. Daarnaast is het van belang dat de bijzondere eigenschappen van het explosieveilig uitgevoerde materieel de gehele levensduur van deze installaties in stand blijft. Het gaat hierbij om de beheersing van de omstandigheden in een explosieve atmosfeer, in situaties waarbij het niet mogelijk is om door vervanging van stoffen het explosiegevaar weg te nemen.

INSPECTIEMETHODIEK

Het doel van de periodieke inspectie van de elektrische installatie en van het gekozen materieel in ­explosiegevaarlijke gebieden, is te controleren of deze nog voldoet aan de technische eisen en veiligheidsbepalingen, evenals het voorkomen van gas- en stofexplosies.

Tijdens een periodieke inspectie wordt het geïnstalleerde explosieveilig uitgevoerde materieel in gezoneerd gebied geïnspecteerd volgens NEN-EN-IEC 60079-17.

In overleg met de installatieverantwoordelijke wordt met inachtneming van de van toepassing zijnde bepalingen een inspectieplan opgesteld. Hierbij worden onder andere het type inspectie en de bijbehorende inspectiefrequentie afgestemd.

Veelal wordt gekozen voor een zesjaarlijkse gedetailleerde inspectie (detailed inspection) welke wordt afgewisseld met een driejaarlijkse nauwkeurige inspectie (close inspection).

Een zesjaarlijkse gedetailleerde inspectie is een zogenaamde open inspectie waarbij de equipment wordt geopend. Diverse apparatuur zoals intrinsiek veilig uitgevoerde equipment en installaties voor verlichting en heat tracing kunnen tijdens bedrijf worden geïnspecteerd. Inspectie van equipment als elektromotoren en dergelijke kan over het algemeen alleen worden uitgevoerd wanneer deze elektrisch is veiliggesteld. De driejaarlijkse nauwkeurige inspectie is een inspectietype gebaseerd op een manuele en visuele inspectie en kan normaliter tijdens normaal bedrijf worden uitgevoerd.

INSPECTIEPLAN

Een veel toegepast inspectieplan, gebaseerd op een gedetailleerde inspectie afgewisseld met een nauwkeurige inspectie, kent een cyclus van zes jaar. Daarna kan deze opnieuw worden afgestemd of opnieuw worden opgestart.

Indien de gehele locatie en inspectieomvang dusdanig veel equipment omvat, kan in overleg worden voorgesteld om de inspectie in bijvoorbeeld drie delen op te splitsen. In dit geval wordt jaarlijks een deel van de installatie geïnspecteerd, wat in een doorlooptijd van drie jaar resulteert in een volledige inspectie. Bijkomend voordeel hiervan is dat ook de herstelwerkzaamheden verdeeld over drie jaar kunnen worden uitgevoerd.


ACCREDITATIE


De afdeling Electrical van Bureau Veritas is geaccrediteerd als ISO/IEC 17020 type A inspectie-instelling door de Raad voor Accreditatie (RvA) onder nummer I002. Deze accreditatie betekent dat de door ons uitgevoerde werkzaamheden volledig onafhankelijk worden uitgevoerd. Bovendien worden onze werkzaamheden periodiek beoordeeld door de Raad voor Accreditatie (RvA) en door diverse certificeringsinstellingen. Op de RvA-website vindt u de scope van de werkgebieden waarvoor wij geaccrediteerd zijn.
 

INFORMATIE

Voor aanvullende informatie over onze dienstverlening en de toepassingsmogelijkheden kunt u ons bellen op +31 88-4505720.