Image
Customized and Second Party Audits 

Customized and second party audits 

Binnen de afdeling Second Party & Customized Audits verzorgen we audits die aan voorwaarden moet voldoen en zo specifiek zijn dat de traditionele ISO-normen niet voldoen.

Een bijkomende audit kan bijvoorbeeld nodig zijn om dieper in te zoomen op bepaalde inhoudelijke thema’s. Het kan ook een optie zijn om een audit op maat van uw organisatie uit te voeren om te garanderen dat uw eigen beleid effectief wordt nageleefd.

Het uitvoeren van audits is een beproefde methode, die veelal intern wordt gebruikt ter verbetering en optimalisering, maar ook regelmatig wordt toegepast in de keten en bij leveranciers als een tweede partij audit. Met de uitvoering van een audit wordt altijd ‘compliance’ en uniformiteit vastgesteld op naleving van de vastgestelde norm(en).

Hoe ziet een audit eruit?

Tijdens een audit wordt op systematische wijze gekeken of er voldaan wordt aan de  vooropgestelde eisen om garantie te kunnen bieden en betrouwbaarheid uit te kunnen dragen.

Audits bestaan er in vele soorten en vormen. Zo kan inhoudelijk de nadruk gelegd worden op kwaliteit, veiligheid, milieu of duurzaamheid. Daarnaast kan men een audit uitvoeren volgens organisatie-specifieke criteria of op basis van nationaal en internationaal erkende normen. Tevens kan een audit intern uitgevoerd worden door een medewerker in dienst van de organisatie, of door een beroep te doen op een onafhankelijke externe partij. Welke audit bij u als organisatie het beste past is afhankelijk van wat uw belanghebbenden van u verwachten, maar uiteraard ook van de verwachtingen die u heeft van uw partners.

Waarom een beroep doen op Bureau Veritas:

  • Onafhankelijke partij met een objectief resultaat
  • Eén vaste contactpersoon die de coördinatie, opzet en uitrol van uw audits verzorgt 
  • In-house expertise om u te ondersteunen bij de ontwikkeling van een organisatie-specifiek auditprotocol of toetsingskader
  • Beschikbaarheid van een uitgebreide poule van auditoren met juiste competenties en ervaring voor het uitvoeren van de audits. Denk hierbij aan kennis van uw branche, maar ook passend bij uw bedrijfscultuur
  • Wereldwijd netwerk waardoor er in 140 verschillende landen lokaal geleverd kan worden en u aanzienlijk op reistijd en -kosten kan besparen
  • Uitgifte van een certificaat, om zo betrouwbaarheid aantoonbaar te maken aan uw belanghebbenden of aan ú als belanghebbende
  • Mogelijkheid tot een samenvatting van auditresultaten, met een eindconclusie die cijfermatig kan worden toegelicht aan de organisatie zodat kansen voor verbetering gericht kunnen worden geïdentificeerd en uitgewerkt

Leveranciersaudit

Het besef dat levering van diensten, goederen en producten in de gehele keten van belang is neemt voortdurend en in hoge mate toe. Uw verantwoordelijkheid eindigt namelijk niet bij de aankoop van een product of dienst, maar is tevens van invloed op u als opdrachtgever of leverancier.

Producten en/of diensten die u als organisatie inkoopt zijn vaak cruciaal voor de kwaliteit en beschikbaarheid van uw eigen product. U wilt te allen tijde voorkomen dat uw productieproces stagneert of in de problemen komt door ondermaatse prestaties van uw leverancier.

Een groot aantal bedrijven heeft tegenwoordig een sociaal en/of duurzaamheidsbeleid. Passend op dit beleid wilt u ook inzicht hebben of uw leveranciers de processen op orde hebben. Vaak bereikt u op deze items meer door invloed op uw leveranciers uit te oefenen, anders dan telkens maatregelen te moeten treffen in uw eigen organisatie.

Voor onze ‘Customized Audits’ kunnen we een specifiek auditprotocol met u afstemmen en tevens zijn er internationale normen die we hierop kunnen toepassen.

SMETA

Bureau Veritas is erkent in de uitvoering van SMETA audits voor Sedex. Sedex is een van ’s werelds meest toonaangevende dienstverleners op het gebied van ethische handel en werkt aan het verbeteren van de arbeidsomstandigheden in wereldwijde toeleveringsketens.

Sedex biedt praktische tools, diensten en een gemeenschapsnetwerk om bedrijven te helpen hun verantwoorde en duurzame bedrijfspraktijken te verbeteren en verantwoord in te kopen. Bureau Veritas voert jaarlijks op duizenden locaties wereldwijd SMETA-audits (Sedex Members Ethical Trade Audit) uit.

Franchise audit

Indien uw organisatie met verschillende vestigingen en locaties werkt of bijvoorbeeld een franchiseorganisatie voert, is beheersing op continuïteit en eenduidigheid essentieel.

Met de uitbesteding van de audits aan Bureau Veritas stelt u in werking, dat betrokken locaties op eenduidige en onafhankelijke wijze worden beoordeeld conform vastgelegde afspraken en voorwaarden.

De inhoud van de audit inclusief de opvolging wordt vooraf in onderling overleg afgestemd en vastgelegd. Wij bedenken graag samen met u passende oplossing. U kunt vrijblijvend contact met ons opnemen voor informatie en advies op maat. Wij zijn telefonisch te bereiken via het telefoonnummer: +31(0) 88 450 56 00.