Image
INSPECTIE VAN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIES

Inspectie van elektrische
laagspannings
installaties

VOLGENS DE NORMEN NEN 3140 / NEN-EN 50110-1

Afgelopen decennia is in steeds meer landen het besef ontstaan dat veiligheid een belangrijke vereiste is bij elektrische laagspanningsinstallaties. In Nederland is via de Arbowet wettelijk vastgelegd dat installaties van gebouwen met passende regelmaat moeten worden geïnspecteerd.

Om aan de wetgeving te voldoen, zijn de normen van de NEN 3140 en NEN-EN 50110-1 expliciet vermeld. De Arbeidsinspectie hanteert deze normen tijdens inspecties in gebouwen. Wanneer er bij een ongeval wordt geconstateerd dat deze normen niet of onvoldoende zijn toegepast, heeft de werkgever bepaald geen sterke positie als hij moet aantonen dat hij voldaan heeft aan zijn zorgplicht op grond van de Arbowet.

NEN 3140 / NEN EN 50110-1

In de NEN 3140 en de NEN-EN 50110-1 normen staan eisen voor veilige bedrijfsvoering en werkzaamheden met of aan elektrische installaties. De in deze productsheet vermelde werkzaamheden betreffen het onderdeel ‘Inspectie’ van de vaste installatie.

Het doel van de inspectie is controleren of de elektrische installatie (nog) voldoet aan de technische voorschriften en veiligheidsvoorschriften, zoals omschreven in de desbetreffende normen en het ontdekken van gebreken die zich na ingebruikstelling kunnen voordoen en de werking kunnen belemmeren of een mogelijke gevarenbron vormen.

INSPECTIEMETHODIEK

Bij een inspectie volgens de norm NEN 3140 “Bedrijfsvoering van elektrische installaties” wordt de elektrische installatie aan de hand van de veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties - zoals vermeld in de norm NEN 1010 - beoordeeld. Deze beoordeling vindt plaats door middel van een visuele inspectie, metingen en beproevingen.

De inspectiemethodiek die wordt toegepast, is gebaseerd op de bepalingen van de NEN 3140 / NEN EN 50110-1 normen. Deze methodiek is geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie (RvA), waardoor de opdrachtgever is verzekerd van een deskundige aanpak en een onafhankelijke, integere uitvoering. Daarnaast is deze methodiek vastgelegd in een kwaliteitssysteem en bijbehorende technische naslagwerken. Onafhankelijke inhoudsdeskundigen van de RvA beoordelen jaarlijks de geaccrediteerde werkzaamheden.

Bureau Veritas Industrial Services heeft ervaring in en met alle industriële installaties, met de utiliteit, in zorgomgevingen en in openbare gebouwen. Met onze kennis en ervaring kan steeds een onafhankelijke en kwalitatief hoogwaardige inspectie worden uitgevoerd.

Voor aanvullende informatie over onze dienstverlening en de toepassingsmogelijkheden kunt u ons bellen op +31 88 450 55 00.