Image
Placeholder Inspectie en Certificering Watersproeisystemen

Inspectie en certificering
watersproeisystemen

INTRODUCTIE WATERSPROEISYSTEMEN

Sprinklersystemen worden al decennialang toegepast om gebouwen, goederen en mensen te beschermen tegen de gevolgen van brand. Watersproeisystemen zijn hier een onderdeel van.
Het besluit tot het installeren van een watersproei-installatie kent vele gronden. Sommige installaties worden aangebracht op verzoek van een gebruiker/eigenaar om diens brandrisico’s te beperken. Andere installaties worden vereist door een verzekeraar als onderdeel van een verzekeringscontract. Ook komt het voor dat de overheid een installatie als voorwaarde stelt, voor bijvoorbeeld het verlenen van een bouw- of milieuvergunning (op basis van gelijkwaardigheid).

In alle gevallen dient de watersproei-installatie te zijn afgestemd op het risico dat moet worden beperkt. Om verzekerd te zijn van een adequate beveiliging wordt meestal een inspectiecertificaat van de sprinklerinstallatie vereist. Dit certificaat garandeert dat een sprinklerbeveiliging niet alleen bij oplevering, maar ook tijdens volgende jaren aan de eisen zal voldoen en de bescherming zal waarborgen die men er redelijkerwijs van mag verwachten.

TOEPASSINGSGEBIED WATERSPROEISYSTEMEN

Watersproeisystemen worden veelal in industriële omgevingen toegepast. Doordat het water over de gehele ruimte of een object wordt verspreid, worden eventueel vrijgekomen hete gassen afgekoeld. Daarmee is een watersproeisysteem bijvoorbeeld ook te installeren in een opslag voor gevaarlijke stoffen, waar men moet voldoen aan bepaalde eisen van een milieuvergunning.

NORMINHOUD

De gebruikelijke normen die kunnen worden toegepast om tot certificering te komen, zijn onder andere NFPA 15, NFPA 16 en VdS 2109. Voor de activering van de, voor de watersproei-installatie noodzakelijke, brandmeldinstallatie wordt vrijwel altijd de NEN 2535 gehanteerd. Voor ontruimingsalarminstallaties wordt de NEN 2575 gebruikt.

CERTIFICATIE CCV INSPECTIESCHEMA’S

Hoe ziet een certificatietraject eruit? Inspecties kunnen plaatsvinden op afgeleide doelstellingen conform het CCV-inspectieschema Brandbeveiliging, Hierbij worden de uitgangspunten, het detailontwerp en de uiteindelijke installatie beoordeeld, waarna bij goedkeuring een inspectiecertificaat kan worden verstrekt. Daarnaast kan inspectie van watersproeisystemen noodzakelijk zijn op PGS-locaties vanuit de milieuvergunning waarin de PGS-15 richtlijn wordt aangewezen. Hierbij maken we gebruik van het CCV-inspectieschema Uitgangspuntendocumenten Brandbeveiliging Opslag Gevaarlijke stoffen volgens PGS (UPD-PGS) en het CCV-inspectieschema Brandbeveiliging Opslag Gevaarlijke Stoffen PGS.

RvA ACCREDITATIE

Bureau Veritas is door de Raad van Accreditatie geaccrediteerd voor het uitvoeren van inspectiewerkzaamheden onder registratienummer I 002, Type A onafhankelijke inspectie-instelling (zie ook RVA.nl). Dit geldt voor inspecties op afgeleide doelstellingen, inspectie op conformiteit met het UPD-PGS en inspecties op normconformiteit. Daarnaast voeren wij steekproefinspecties uit voor certificatie-instellingen.

INFORMATIE

Voor aanvullende informatie over dienstverlening en de toepassingsmogelijkheden kunt u rechtstreeks contact opnemen met de afdeling Brand op 088 4505670.