Image
Enhesa partnership

INTRODUCTIE COMPLIANCE MANAGEMENT

Compliance oftewel het voldoen aan wet & regelgeving vormt voor vrijwel iedere organisatie en instelling een ‘must’. Afgezien van de noodzaak om wettelijke verplichtingen aantoonbaar na te komen, treedt het fenomeen compliance steeds nadrukkelijker op de voorgrond als vast onderdeel van moderne en op de toekomst gerichte bedrijfsvoering.

Het thema compliance is nauw verweven met de term ESG (environmental, social & governance) dat staat voor de drie belangrijkste aspecten van duurzaamheid: milieu, maatschappij en bestuur. De brug naar de Europese ESG wetgeving die betrekking heeft op duurzaamheidsverslaggeving is daarmee snel geslagen.

Deze wetgeving – momenteel verplicht voor beursgenoteerde bedrijven – breidt zich in de komende jaren verder uit naar niet-beursgenoteerde bedrijven en instellingen en wordt daarom relevant voor een veel grotere doelgroep.

Behalve het aspect duurzaamheid vormt het begrip compliance ook een middel om bedrijfsrisico’s te voorkomen of tot een aanvaardbaar risico terug te dringen. Daardoor wordt het thema compliance ook gezien als een graadmeter voor betrouwbaarheid en daarmee de zakelijke reputatie van iedere organisatie en instelling.

Voldoen aan (inter)nationale wettelijke verplichtingen

Het managen van compliance is dus van groot belang, maar in de praktijk blijkt dat vaak geen eenvoudige opgave. Los van nationale wettelijke verplichtingen in Nederland en België is er de Europese wetgeving.

Voor organisaties en instellingen die ook buiten de Nederlandse en/of Belgische landsgrenzen actief zijn is de uitdaging zo mogelijk nog complexer aangezien ze te maken hebben met een veelvoud van specifieke wettelijke vereisten die per land aanzienlijk kunnen verschillen.

Compliance methodiek: HSE Risk & Compliance Assurance

Om opdrachtgevers op weg te helpen en te ondersteunen met compliance beschikt Bureau Veritas Riskcontrol over een beproefde aanpak. Deze wordt aangeduid met de term ‘HSE Risk & Compliance Assurance’.

Afhankelijk van wensen en behoeften kan deze flexibele en schaalbare aanpak ingericht en ingevuld worden rondom uiteenlopende thema’s zoals gezondheid, veiligheid, milieu, informatiebeveiliging en uiteenlopende en meer specifieke duurzaamheidsonderwerpen.

De methodiek is ingericht om aan organisatie-specifieke compliance invulling te geven d.m.v. evaluatie, off-site en on-site toetsing en mogelijk aanvullende begeleiding en kan – dankzij het netwerk van Bureau Veritas – ook in internationaal verband worden ingezet. Meer praktische informatie over deze methodiek vindt u in bijgaande informatieflyer.

Partnership Enhesa

Ons partnership met Enhesa biedt een aanvullende dimensie op bovenstaande vorm van compliance dienstverlening. Net als Bureau Veritas is Enhesa wereldwijd actief en biedt een zeer uitgebreid pakket van compliance services.

Deze services hebben betrekking op het heel precies en gedetailleerd in kaart brengen en up-to-date houden van compliance verplichtingen van opdrachtgevers.

Deze inventarisatie is ideaal geschikt als vertrekpunt voor toetsing, begeleiding en verbetering en daarmee de rol die Bureau Veritas Riskcontrol via haar methodiek kan vervullen.

Kijk voor meer informatie op de website van Enhesa.